Bảng giá nhổ răng – tiểu phẩu

1. KHÁM NHA KHOA TỔNG QUÁT

Để biết thêm thông tin chi tiết bảng giá dịch vụ, vui lòng liên hệ!

2. NHỔ RĂNG, CHÂN RĂNG, RĂNG KHÔN (RĂNG SỐ 8, RĂNG CẤM): Không đau

Để biết thêm thông tin chi tiết bảng giá dịch vụ, vui lòng liên hệ!
Ghi chú:
Tiền Mê: Ngủ nhẹ, bao gồm xét nghiệm tổng quát: Cộng thêm 5.000.000 VND. Gây mê: Ngủ sâu bao gồm xét nghiệm tổng quát: Cộng thêm 7.000.000 VND

( Miễn phí chụp phim khi thực hiện điều trị )

Để lại bình luận của bạn

BÁC SĨ TƯ VẤN TRỰC TUYẾN