Cách tính diện tích hình tròn

Công thức tính diện tích hình tròn cùng công thưc tính chu vi hình tròn họ đã được học tập từ thời còn ngồi trên ghế đơn vị trường, dẫu vậy đã lâu bọn họ không áp dụng đến vày vậy khó khăn tránh khỏ quên và nhầm lẫn bởi vì vậy lúc này chúng tôi sẽ trả lời lại một cách đơn giản và dễ hiểu nhất.

You watching: Cách tính diện tích hình tròn

Cách diện tích hình trụ và chu vi hình tròn

1. Công thức tính diện tích s hình tròn


*

*

Hay diện tích hình tròn cũng rất được tính theo công thưc là bình phương 2 lần bán kính nhân cùng với Pi rồi chia cho 4.


*

Trong đó:

S: diện tích s hình trònr: bán kính hình trònd: đường kính hình tròn3,14: chính là hằng số π (Pi)

2. Công thức tính chu vi hình tròn


*

*

Trong đó:

C: chu vi hình trònr: bán kính hình trònd: con đường kính hình trụ 3,14: đó là hằng số π (Pi)

Xác định 2 lần bán kính hình tròn

Bước thứ nhất để tính diện tích hình tròn hoặc chu vi hình trụ là phải xác minh đường kính của nó. Vào khi các công thức toán học thường liệt kê cực hiếm này, tuy nhiên trong thực tế, các bạn phải trường đoản cú tìm con đường kính. Đường kính là chiều lâu năm của một đường bước đầu từ cạnh của vòng tròn, trải qua tâm của vòng tròn và xong ở cạnh đối diện của vòng tròn. Để đo, bạn sẽ cần một thước thẳng đo cho các vòng tròn nhỏ tuổi hoặc thước dây cho những vòng tròn lớn.

See more:

Xác định bán kính hình tròn

Khi chúng ta có 2 lần bán kính (d) của hình tròn, chúng ta có thể tìm bán kính (r) bằng công thức d = 2 x r. Bán kính của hình tròn là khoảng cách từ trung tâm của hình tròn trụ đến ngẫu nhiên điểm nào trên cạnh của hình tròn. Nửa đường kính cũng bởi một nửa mặt đường kính. Nếu đường kính của người sử dụng là một trong những đơn giản, chúng ta có thể tính bán kính trong đầu. Nếu như không, bố trí lại phương pháp để search r (r = d/2) cùng giải.

See more:

Chúc chúng ta tìm được giải mã cho diện tích hình tròn và chu vi hình trụ với phương pháp ở trên.