Công thức tính định phí

Bài giảng kế toán quản trị. Tham khảo thêm về bài giảng kế toán quản trị, bài tập kế toán quản trị và tài liệu kế toán tại http://tintucketoan.com
You watching: Công thức tính định phí

*

*

*

*

Boundaries Updated and Expanded Edition: When to Say Yes, How to Say No To Take Control of Your Life Henry Cloud


See more: Từ Đà Nẵng Đi Từ Đà Nẵng Đến Hội An Bằng Cách Nào Gần, Tiện Và Rẻ Nhất?

Girl, Wash Your Face: Stop Believing the Lies About Who You Are so You Can Become Who You Were Meant to Be Rachel Hollis
A Body to Love: Cultivate Community, Body Positivity, and Self-Love in the Age of Social Media Angelina Caruso
Self-Help for the Helpless: A Beginner's Guide to Personal Development, Understanding Self-care, and Becoming Your Authentic Self Shelley Wilson
Feeding the Soul (Because It's My Business): Finding Our Way to Joy, Love, and Freedom Tabitha Brown
The Full Spirit Workout: A 10-Step System to Shed Your Self-Doubt, Strengthen Your Spiritual Core, and Create a Fun & Fulfilling Life Kate Eckman


See more: Dao Quân Sự Nguy Hiểm Nhất, Lưu Trữ Mua Dao Găm Quân Đội Mỹ Chỉ 399

Bài giảng kế toán quản trị

1. CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 1. Kế toán là gì ?Kế toán là 1 hệ thống :  Cung cấp thông tin cho các đối tượng có liên quan  Phục vụ cho việc ra các Thu thập, Tổng quyết định phân loại Ghi chép   hợp   So sánh, dự đoán và đánh thông tin giá hiệu quả quản lý và sử dụng các nguồn lực của một tổ chức. Đối tượng có liên quan Căn cứ vào bao gồm :Phân loại : các giấy tờ  Nhà quản lýcác nghiệp nào để ghi Lập  Nhà đầu tư ( hiện tại &vụ kinh tế chép bằng các potential )phát sinh tay hoặc báo  Các cơ quan chức năngthuộc phần nhập liệu cáo ( thuế, kiểm toán nhà nước )tài sản hay vào các loại  Nhà cung cấp, khách hàngnguồn vốn sổ sách nào  Đối tượng khác : nhân viên, sinh viên ….Chú ý: Kế toán phải gắn với các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.  Nghiệp vụ kinh tế là các sự kiện phát sinh ảnh hưởng đến tình hình tài chính của doanh nghiệp. 1