Hướng dẫn cài đặt visual foxpro 9

Visual FoxPro, ký hiệu vắn tắt là VFP, là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Database Management System -DBMS) trực quan. Nó không chỉ là một hệ DBMS mà còn là một ngôn ngữ lập trình có triển vọng. Nó có thể được dùng để viết cả các ứng dụng web.Visual FoxPro là một công cụ tuyệt vời để xây dựng các giải pháp cơ sở dữ liệu của tất cả các kích cỡ. Visual FoxPro là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng cung cấp cho các nhà phát triển một bộ công cụ mạnh mẽ để xây dựng các ứng dụng cơ sở dữ liệu cho máy tính để bàn, máy khách-môi trường máy chủ, hoặc Web.Tải xuống phiên bản Microsoft - Visual FoxPro 9.0 Service Pack 2.0 FullDownload:


You watching: Hướng dẫn cài đặt visual foxpro 9

https://isoft.biz/go/?to=aHR0cHM6Ly9jb2ludXJsLm5ldC9Gb3hQcm85MA.3049-203 - Đã test không virushttps://isoft.biz/go/?to=aHR0cDovL3d3dy40ZmlsZS5uZXQvYWwybGtkeTVlbXFiL1Zpc3VhbF9Gb3hQcm9fOS4wX1NQMl9GdWxsLnppcC5odG1s.3049-203https://isoft.biz/go/?to=aHR0cDovLzEyM2xpbmsucHJvLzB0VW9UR0M.3049-203https://isoft.biz/go/?to=aHR0cDovL3d3dy5tZWRpYWZpcmUuY29tL2ZpbGUvMDFiZGl5cjQzaXA5dTFiL1ZGUDlfc3AyLmV4ZQ.3049-203https://isoft.biz/go/?to=aHR0cHM6Ly93d3cubWljcm9zb2Z0LmNvbS9lbi11cy9kb3dubG9hZC9kZXRhaWxzLmFzcHg%2FaWQ9MTM5NTk.3049-203Password nếu có: https://isoft.biz/go/?to=aHR0cDovL3d3dy5kZW1idW9uLnZu.3049-203https://isoft.biz/imurl/
*

Visual FoxPro là một công-cụ phát-triển và ngôn-ngữ lập-trình (Development tools and languages), nó sử dụng ngôn ngữ lập-trình hướng-đối-tượng (oop : object-oriented programming) của Microsoft. Được phát triển từ FoxPro (có nguồn gốc từ FoxBASE – bắt đầu phát triển từ 1984 bởi Fox Technologies, sử dụng phong-cách lập-trình theo thủ-tục (programming in the procedural style)). Phiên bản cuối cùng của FoxPro (2.6) làm việc trên Mac OS, MS-DOS, Windows và Unix. Visual FoxPro 3.0 là phiên bản “Visual” đầu tiên, có thể chạy trong Mac và Windows, các phiên bản sau chỉ dùng trong Windows.Các nhà phát triển sẽ có những công cụ cần thiết để quản lý dữ liệu từ các bảng tổ chức thông tin, chạy các truy vấn, và tạo ra một tích hợp hệ thống quản lý quan hệ cơ sở dữ liệu (DBMS) để lập trình một ứng dụng quản lý dữ liệu được phát triển đầy đủ cho người dùng cuối.Ưu và nhược điểm:
Ứng dụng biên-dịch bởi VFP có thể chạy trong Windows mà không cần cài đặt (install), tuy nhiên phải chứa các file thư-viện hỗ-trợ lúc-chạy (run-time support library) tùy theo version của VFP và Windows.https://isoft.biz/imurl/


See more: Download Font Chữ Viết Tay Đẹp Nhất Cho Dân Designer, Font Chữ Viết Tay Đẹp

Đăng Ký - Việt Nam Overnight
dembuon.vn

Quảng cáo




See more: Persona 5 Pc Version Full Game Free Download Persona 5 Strikers Deluxe Edition

Là một hệ biên-dịch (compiled), do đó cho phép lập trình viên mềm dẻo trong xử lý mã: chương trình có thể hoạt động với các mã do nó tự sinh ra trong quá trình chạyDễ tách ứng dụng thành nhiều mô-đun và do đó có thể dễ dàng nâng cấp sửa đổi.Visual Foxpro version trước 9 sẽ không hỗ trợ trực-tiếp mã Unicode, VFP9 có hỗ trợ trực tiếp mã Unicode tùy theo cài đặt trên Windows version nào (Ví dụ: WIndows Xp/Vista với VFP9 có hỗ trợ chữ việt Unicode theo Tiêu chuẩn 6909 phần tổ-hợp (composed hay đúng ra là Windows-1258). VFP hỗ trợ gián-tiếp Unicode thông qua trình-duyệt web (browser)khi viết các ứng dụng web.