Hướng dẫn kết nối sql server trong java sử dụng native protocol

Thư viện tinh chỉnh Database Oracle Thỏng viện tinh chỉnh Database MySQL Thư viện điều khiển và tinh chỉnh Database Squốc lộ Server (JTDS) Thư viện điều khiển Database SQL Server (SQLJDBC)


You watching: Hướng dẫn kết nối sql server trong java sử dụng native protocol

*

Tài liệu này lý giải các bạn tải về tlỗi viện tinh chỉnh và điều khiển một các loại cửa hàng dữ liệu như thế nào đó, hiện thời tôi trả lời trên các các loại database:
Thỏng viện điều khiển và tinh chỉnh cơ sở tài liệu Oracle thường xuyên có tên ojdbc14.jar, ojdbc6.jar, ... sự biệt lập chỉ cần nó được biên dịch vị java phiên bạn dạng nào. Chẳng hạn:ojdbc14.jar: được biên dịch và gói gọn bởi vì Java phiên bạn dạng 1.4ojdbc6.jar: được biên dịch với gói gọn vày Java phiên bản 6.Chi ngày tiết hơn chúng ta cũng có thể coi cùng download tại trang web của Oracle:
*

Quý khách hàng có thể download tệp tin ojdbc6.jar, nó có thể tinh chỉnh và điều khiển mang lại database Oracle những phiên bạn dạng khác biệt (XE, 10g, 11g, 12). Mà phần nhiều các vận dụng Java thời điểm đó đầy đủ áp dụng Java phiên bạn dạng 6 hoặc new hơn.Việc download trên website của Oracle đòi hỏi chúng ta cần tài giỏi khoản Oracle (Đăng cam kết miễn phí).Trong ngôi trường vừa lòng ý muốn nhanh chóng bạn cũng có thể download theo đường link dưới đây:


See more: A1 Movers Preparation - A1 Movers Listening Part 4 Test 1

*

codelds https://code.lds.org/nexus/content/groups/main-repo ....... ...... com.oracle ojdbc6 11.2.0.3 .......
// Driver class:oracle.jdbc.driver.OracleDriver// URL Connection String: (SID)String urlString ="jdbc:oracle:thin:
myhost:1521:mysid"https:// URL Connection String: (Service Name)String urlString ="jdbc:oracle:thin:username/pass
import java.sql.Connection;import java.sql.DriverManager;import java.sql.SQLException;public class OracleConnUtils public static Connection getOracleConnection() throws ClassNotFoundException, SQLException String hostName = "localhost"; String sid = "db11g"; String userName = "learningsql"; String password = "1234"; return getOracleConnection(hostName, sid, userName, password); public static Connection getOracleConnection(String hostName, String sid, String userName, String password) throws ClassNotFoundException, SQLException // Knhị báo class Driver cho DB Oracle // Việc này quan trọng cùng với Java 5 // Java6 trsinh sống lên tự động tìm kiếm tìm Driver tương thích. // Nếu chúng ta dùng Java > 6, thì ko bắt buộc loại này cũng khá được. Class.forName("oracle.jdbc.driver.OracleDriver"); // Cấu trúc URL Connection giành cho Oracle // Ví dụ: jdbc:oracle:thin:


See more: Tải Tiếng Sẻ Mồi Chuẩn Mp3 Tiếng Chim Sẻ Hot Nhất, Download Nhạc Hot Tiếng Chim Sẻ Mp3 Trực Tuyến

" + hostName + ":1521:" + sid; Connection conn = DriverManager.getConnection(connectionURL, userName, password); return conn;