Download trên mega.co.nz bằng idm

Mega.nz là chi phí thân của Megaupload đình đám nhưng Megaupload đang ra đi tồn tại, Mega.nz núm chân (trước đấy là Mega.teo.nz) của ông quấn Kim dot com. Theo kia dịch vụ Mega.nz tải thương hiệu miền New Zealand và máy chủ cũng để tại phía trên nhằm giải quyết những vụ việc pháp lý tại Mỹ.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Đường links của Mega.nz rất chi là lạ