Download Trọn Bộ Giáo Trình New Headway, Trọn Bộ Giáo Trình New Headway 6 Cấp Độ

New Headway là bộ giáo trình học tiếng Anh do 2 tác giả là LizJohn Soars biên soạn, được nhà xuất bản Oxford ấn hành lần đầu tiên vào năm 2010. Tài liệu này dành cho những ai mới học tiếng Anh, muốn tìm hiểu và sử dụng tiếng Anh 1 các thành thạo. Đây là một trong những tài liệu được sử dụng để làm tài liệu giảng dạy tại các trường Đại học, trung tâm dạy học tiếng Anh,… và có thể nói, New Headway là tài liệu học tiếng Anh nổi tiếng và lan rộng nhất trên thế giới từ trước đến nay.
Download Trọn Bộ Giáo Trình New Headway tại đây: 

Ưu điểm của bộ giáo trình New Headway

Tính cập nhật cao, nội dung sách bám khá sát những thay đổi của cuộc sống.Các thông tin và thông số đưa ra có tính khoa học và độ tin cậy cao.Có bố cục hợp lý, logic, khoa học.Kết hợp chặt chẽ giữa nâng cao kĩ năng ngữ pháp – từ vựng và khả năng giao tiếp – thực hành.Có nhiều hoạt động cặp và nhóm hướng vào phương pháp giao tiếp.Các chủ đề tình huống thiết kế một cách cụ thể, thiết thực, lý thú và gắn liền với thực tế.Vốn từ vựng phong phú.Vốn kiến thức xã hội phù hợp với trình độ chung.
 
*
New Headway

New Headway có nhiều cấp độ, từ cơ bản tới nâng cao

+ Beginner (người mới bắt đầu học tiếng Anh) + Elementary (sơ cấp) + Pre-Intermediate (trước trung cấp) + Intermediate (trung cấp) + Upper-Intermediate (sau trung cấp – nâng cao) + Advanced ( cao cấp – thành thạo)

Một giáo trình New Headway chuẩn gồm có

+ Student’s Book (sách dành cho người học) + Student’s Book split editions (sách được rút gọn từ cuốn trên) + Teacher’s Book (sách dành cho giáo viên) + Teacher’s Resource Book ( sách hỗ trợ giáo viên) + Workbook with/without key (Bài tập có/không có đáp án) + Class Audio CDs (phần Audio cho người học) + Workbook Audio CDs (phần Audio của sách bài tập) + New Headway iTools (Công cụ hỗ trợ) + Interactive Practice CD-ROMs (các CD thực hành tương tác) + DVDs (các video tình huống) Download: 6 DVD

New Headway – Beginner

New Headway – Elementary

New Headway – Pre-Intermediate

New Headway – Intermediate

New Headway – Upper-Intermediate

New Headway – Advanced

New Headway – Beginner

New Headway – Elementary

New Headway – Pre-Intermediate

New Headway – Intermediate

New Headway – Upper-Intermediate

New Headway – Advanced