Windows xp sp3 iso

Windows XPhường. Professional SP3là dịch vụ theo gói sau cuối, mới nhất mang lại cái Windows XP. nó gồm 1 số cập nhật nhỏ dại dẫu vậy quan trọng so với người dùng. Bao tất cả toàn bộ những phiên bản cập nhật sẽ thi công trước kia cho hệ điều hành. Tuy nhiên, bản update ví dụ này chỉ gồm 1 số lượng bé dại những công dụng new, mà không làm tăng đáng chú ý hệ quản lý và điều hành. Nhỏng vẫn đề câp tại phần đầu của bài viết mặc dù Microsoft đang knhì tử nhưng mà bên trên kênh MSDN (Microsoft Developer Network) vẫn còn đó update cỗ cài đặt ISO mang đến nhà phát triển. Mới tốt nhất là hồi tháng 1/2019 Microsoft sẽ xây cất phiên bản cập nhật đến Windows XPhường. Professional SP3.

You watching: Windows xp sp3 iso

*

Windows XP Professional SP3 May 2021 – Integral Edition 2021.5.15 (Vanilla) gồm có biến đổi sau
Những chuyển đổi vào Windows XPhường. Update
(#) Windows XPhường. Updates:

* Windows XP Service Paông chồng 3 (KB936929).* Windows XP and POSReady 2009 Updates/Hotfixes until 22.5(May).2019.* Windows Genuine Advantage Validation v1.9.42.0 (KB905474) Cracked.* Windows Internet Explorer v8 (Roll Back to lớn 6 possible).* Windows Media Player v11 (Roll Baông chồng to 9 possible).* Windows Remote Desktop Connection 7.0 (KB969084, KB2813347-v2, KB2870165-v3).* Windows Remote Management (WinRM) 2.0.* Windows Rights Management Client (KB979099).* Windows Driver Frameworks 1.9 – User Mode (KB970158) và Kernel Mode (KB970159).* Windows Feature Pack for Storage v1.0 (KB952013) – Image Mastering API v2.0 (KB932716-v2, KB952011).* Windows Feature Paông chồng for Storage v1.0 (KB952013) – ICCD Smart Card Driver.* Windows Installer v4.5.6002.24298 (KB942288, KB4087398).* Windows XP. exFAT file system driver update package v1.0 (KB955704).* Windows XP Root Certificates Update (KB931125).* Windows XP Revoked Roots Certificates Update (SA3123040).* Windows XP CAPICOM v2.1.0.2 (KB931906).* Microsoft European Union Expansion Font Update v1.2.* Microsoft WinUSB 2.0 (KB971286).* Microsoft XML Paper Specification Essentials Paông xã v1.2.* Microsoft XML Chip Core Services v4.0 SP3 4.30.2117.0 (KB2758694).* Microsoft Web Folders v12.0.6612.1000 (KB907306, KB2526086/Rosebub).* Microsoft Windows Browser Choice (KB976002-v5).* Windows Update v7.6.7600.256.* Windows Update Web Control v7.6.7600.257.* Microsoft Update Web Control v7.6.7600.257.* Microsoft Update Catalog Web Control v7.4.7057.249 (build time-stamp 130620-1021).

(#) Windows XPhường Runtime Libraries:

* Microsoft DirectX 9.0c End-User Runtimes v9.29.1974 (June 2010).* Microsoft .NET Framework : 1.1 SP1, 2.0 SP2, 3.0 SP2, 3.5 SP1, 4.0 Full – Optional.* Microsoft Visual C++: 2002 (v7.0.9975.0), 2003 (v7.10.6119.0), 2005 SP1 (v8.0.50727.6229), 2008 SP1 (v9.0.30729.7523), 2010 SP1 (v10.40219.473), 2012 Update 5 (v11.0.61135.400), 2013 Update 5 (v12.0.40664.0), 2015-2019 (v14.28.29213.0) – Optional.* Microsoft Visual Basic: v1.00, v2.0.9.8, v3.0.5.38, v4.0.24.22 (16-bit), v4.0.29.24 (32-bit), v5.2.82.44, v6.1.98.39 (SP6 Update KB2911777, KB2992332) – Optional.

(#) Windows XP Applications:

* Microsoft Calculator Plus v1.0.0.908 Replaces the mặc định Calculator.* Microsoft BitLocker To Go Reader v1.0 (KB970401).* Windows XP Powertoy – ClearType Tuner v1.01 – Optional.* Windows XP Powertoy – Alt-Tab Replacement v1.0 – Optional.* Windows XP.. User Profile Hive Cleanup Service v2.0.49 Beta – Optional.* Windows XPhường GDI+ Detection Tool v1 (KB873374).* Windows XP QFEkiểm tra v6.2.29.0 (KB282784).

(#) Additional Applications:

* 7-Zip v19.00 – Optional.* Basilisk/UXP v2021.5.14 (Mozilla Firefox fork for Windows XP) – Optional.* XP.. Codec Paông xã v2.1 (Includes: MPC-BE, LAV, ffdshow, madVR, xy-VSFilter, XySubFilter, Icaros) – Optional.* Unlocker v1.9.2 – Optional.* ImDisk Toolkit v2021.1.25 – Optional.* HashChechồng v2.4.1.58-altrộn – Optional.* Open Comm& Prompt Shell Extension v2.1.0 – Optional.* Take Ownership XPhường. v1.2 (Allows you to take ownership of a tệp tin or folder from the Right-cliông xã menu) – Optional.* Toshibố UDF2.5 Reader Driver v1.0.0.3 (Allows you to browse HD-DVD and Blu-ray discs in Windows Explorer) – Optional.* Paragon GPT Loader v8.0.1.2 – (Standalone Installer) – Optional.* Windows Movie Maker 2.1.4028.0 Plus – Setup v1.3 (Standalone Installer) – Optional.

See more: Chrome Không Download Được, Lỗi Tải Xuống Không Thành Công

(#) Windows XP Patches/Fixes:

* Extended Update Support Patch v1.0: Extends the Windows XPhường update support from “April 2014” till at least “April 2019” (POSReady 2009 Updates).* ACPI Patch v5.1.2600.6666 (2019.10.20#2): Adds tư vấn for mainboards that are newer than 2016 – Optional / Not integrated by default.* PAE Patch v3.6: Allows you to phối the RAM limit from 3.5 Gigabyte khổng lồ 4 Gigabyte or to 128 Gigabyte and also includes the HAL patches for the ACPI Timer fix và proper memory management from Server 2003 – Optional / Not integrated by default.* AVX/AVX2 Enabler v1.1: Allows you khổng lồ use Advanced Vector Extensions 256-bit on Multi-bộ vi xử lý Core CPUs with Physical Address Extension.* TCP/IPhường Patch v1.0: Increase the number of Half-mở cửa outgoing TCP connections from 10 lớn 16777215 (Maximum) .* UxTheme Patch v1.0: Allows you to apply unsigned Custom Visual Styles (Windows XP Themes) .* TermSrv Patch v1.0: Allows you khổng lồ have multiple concurrent remote desktop connections .* SFC Patch v1.0: Allows you lớn disable & enable the Windows File Protection with the registry entry “SfcDisable” .* FlpyDisk Patch v5515: Allows Non-standard Floppy Formats .* SndRec32 Patch v2.0: Fixes a Sound Recorder error message on computers that have sầu more than 2GB of RAM & Increases the Recording Time Limit from 60 Seconds to lớn 999 Seconds .* Shell32 Patch v1.0: Fixes the missing Icons in the notification area .* WOW32 Patch v1.0: Fixes the Win 16 Subsystem insufficient resources problem .* NTDETECT Patch v1.1: Deactivates the resetting of the USB controller khổng lồ prsự kiện a crash of the USB drive on which the Windows XP. installation is carried out .* RAID-5 Patch v1.0: Enables Software RAID-5 Support .* SERVICES Patch v1.0: Includes more assigned port numbers for well-known services defined by IANA .* MNF4SBF v3.1: Fixes a Microsoft .NET Framework 4 bug that causes a slow Windows XP. boot up (File placed in the Startup menu).* Fixed missing ClipBook Viewer shortcut in the Start Menu (accessor.inf).* Fixed missing dll registry entries for the Microsoft Jet and OLE files (KB4034775 Update Bug).

(#) Windows XP. Tweaks:

* Pre-Configured Windows XP Settings – Optional.* Pre-Configured Program Settings – Optional.* Suppressing Microsoft Update nagging khổng lồ install Windows Genuine Advantage Notifications v1.9.40.0 (KB905474).* Suppressing Microsoft Update nagging khổng lồ install Windows XP End Of Service Notifications (KB2934207).* Suppressing Microsoft Update nagging to lớn install Windows Malicious Software Removal Tool v5.39.12900.0 (KB890830).

(#) Extras:

* Optional Patch Integrator script v3.1.4 (For all the optional patches that are not integrated by default).* Windows XPhường SP3 (POSReady 2009) SSE2 Updates Remover v1.1 (For the CPUs that don’t support the SSE2 instruction set).* Compatible Updates/Hotfixes và RTM files from Office 2000, Windows 2000, Windows Server 2003, Windows POSReady 2009, Windows Vista, Windows 7 (More details in the ReadMe file).* MovAX-Gen2 SATA/AHCI driver v2.0 (Backported Windows 8 driver) – Optional / Not integrated by default.* Kai-Schtrom SATA driver v1.0_20200928 (Backported Windows 8 driver) – Optional / Not integrated by default.* Universal Hãng Intel SATA/AHCI/RAID Drivers+Software (For RST Series) v11.2.0.1006 (Modded v20trăng tròn.1.17) – Optional / Not integrated by default.* MovAX-Gen2 NVMe driver v2.0 (Backported Windows 7 driver) – Optional / Not integrated by default.* Samsung NVMe driver v1.2 (Backported Windows 7 driver) – Optional / Not integrated by default.* Kai-Schtrom NVMe driver v1.3_20180719 (Backported Windows 7 Open Fabrics Alliance driver) – Optional / Not integrated by default.* Kai-Schtrom NVMe driver v1.5_20180719 (Backported Windows 7 mở cửa Fabrics Alliance driver) – Optional / Not integrated by default.* MovAX-Gen2 USB3.X xHCI driver v2.2 (Backported Windows 8 driver) – Optional / Not integrated by default.* AMD/Hãng sản xuất Intel USB3.0 xHCI driver v3 (Patched Windows 7 AMD driver) – Optional / Not integrated by default.* DriverPacks BASE v11.09.01.2f with Driver Paông xã Mass Storage v18.04.21 (SATA/AHCI) – Compressed = 10 MB / Uncompressed = 62 MB – Removable.* Separate Driver Packs: LAN (Cable Ethernet) v18.04.21 – Compressed = 12 MB / Uncompressed = 81 MB – Optional.* Additional Drive sầu Packs (Standalone Installer): WLAN (Wireless Ethernet) v15.01.23.1 – Uncompressed = 188 MB – Optional.* 9 Additional Windows XP.. Themes – Optional: “Windows XP. Embedded”, “Black Mesa v2.0”, “ChaNin-Ja Style RC5 v1.0”, “Disney – It’s a Magical World v2.0”, “NeoGeniX LS v1.0”, “Lumãng cầu Element Blachồng v5.1 + CSS”, “Royale Remixed v1.47”, “Windows 7 Colors v1.1”, “Zune Final v1.0”.* Windows File Protection Utility v1.6 (In “Start Menu -> All Programs -> Accessories -> System Tools”).* Windows XP CD-Key Changer v1.2 (In ISO/Disc folder “.OEMWinXPPx86IE”).* Windows NT Registration Changer v1.0 (In ISO/Disc folder “.OEMWinXPPx86IE”).* Text file with some valid WGA CD-Keys (In ISO/Disc folder “.OEMWinXPPx86IE”).* Help tệp tin with lots of useful information (In ISO/Disc thư mục “.OEMWinXPPx86IE”).* All Patched and Modified files are all digitally signed with a custom certificate.

<———- REMOVED ———->

(#) Windows XP Components:

* Nothing was removed that could cause System or Software problems, only outdated and unneeded components were removed.1. Applications: “Address Book”, “Internet Games”, “Program Manager”.2. Multimedia: “Images và Backgrounds”, “Music Samples”.3. Network: “MSN Explorer”, “Netmeeting”, “Outlook Express”, “Windows Messenger”.4. Operating System Options: “Blaster & Nađưa ra removal tool”, “Desktop Cleanup Wizard”, “Out of Box Experience (OOBE)”, “Tour”.5. 3rd-buổi tiệc nhỏ Drivers: “Display Adapters”, “ISDN”, “Logitech WingMan”, “Scanners”, “Sony Jog Dial”, “Toshiba DVD decoder card”.6. Disc Files: “clock.avi”, “flash.ocx”, “mmc.chm”, “plugin.ocx”, “rdsktpw.chm”, “swflash.inf”, “swtchbrd.bmp”, “yahoo.bmp”.7. Disc Folders: “DOTNETFX”, “SUPPORT”, “VALUEADD”, “I386WIN9XMIG”, “I386WIN9XUPG”.

See more: Download Idm Full Crack Mới Nhất 2015, Idm Full Crack Mới Nhất 2021

(#) Bugged Updates/Files that have sầu not been added (Manual installers in ISO/Disc thư mục “.OEMBugged Updates”):

1. KB960921 + Default SP3 (videoprt.sys) / This update was not added as it will reduce the 2D performance by around 11/2 và slows down the browser scrolling when using PAE (Physical Address Extension) with a AMD Radeon graphics card.2. KB2926765 (shlwapi.dll) / This update was not added due to a Microsoft bug with the changing of the Internet and E-mail thành quả on the Start thực đơn.