Become what you eat

New fish simulator Feed và Grow! Brand new simulator / survival PC game! Awesome world to lớn hunt, feed and grow in! Multiplayer and singleplayer out now! Play now via Steam!

New fish simulator Feed and Grow!

Hunt other fish & sea creatures, feed & grow into lớn larger beasts!Feed and Grow: Fish is an animal survival simulator in an amazing sea world. Start as Bibos or Raptor và straight away you are ready lớn dive sầu in to lớn the mesmerizing world of Feed và Grow.

You watching: Become what you eat

Full release date? Play beta now!

At the moment the game is available via Steam on Early Access. It will include multiplayer và that"s the main reason for the Early Access. We want to lớn demo it together with you và make it more awesome with new game modes, new playable fish & sea creatures, abilities & passives. Cheông xã it out now!


Controls & basics

It"s quite simple, swim around, look for food and eat it. You might have to kill it first though.

- Rotate - Forward - Backward - Sprint - Bite - Eat – Menu / Pause Few helpful insights You can eat small tasty shrimps too – especially helpful for little „baby“ fish To eat, open your mouth (hold Right Mouse button) & swyên through food. To attack / bite, open your mouth (hold Left Mouse button) and cthảm bại it (release button) in front of something killable. In case you get stuông xã („bitten into lớn something“), bite again to release yourself. You can kill all kinds of fish, except for the ones of your own kind.

Should we add another tip? Tell us in reviews or forums on Steam!


Описание скоро

Hunt other fish and sea creatures, feed & grow inlớn larger beasts!Feed và Grow: Fish is an animal survival simulator in an amazing sea world. Start as Bibos or Raptor and straight away you are ready lớn dive sầu in lớn the mesmerizing world of Feed and Grow.

Full release date? Play beta now!

At the moment the game is available via Steam on Early Access. It will include multiplayer và that"s the main reason for the Early Access. We want lớn chạy thử it together with you and make it more awesome with new game modes, new playable fish và sea creatures, abilities & passives. Cheông xã it out now!


Controls & basics

It"s quite simple, swyên ổn around, look for food và eat it. You might have lớn kill it first though.

- Rotate - Forward - Backward - Sprint - Bite - Eat – Menu / Pause Few helpful insights You can eat small tasty shrimps too – especially helpful for little „baby“ fish To eat, open your mouth (hold Right Mouse button) and swlặng through food. To attaông chồng / bite, open your mouth (hold Left Mouse button) và cthua trận it (release button) in front of something killable. In case you get stuông xã („bitten into something“), bite again to release yourself. You can kill all kinds of fish, except for the ones of your own kind.

Should we add another tip? Tell us in Đánh Giá or forums on Steam!


Beschreibung bald verfügbar

Hunt other fish và sea creatures, feed và grow into larger beasts!Feed và Grow: Fish is an animal survival simulator in an amazing sea world. Start as Bibos or Raptor and straight away you are ready khổng lồ dive in khổng lồ the mesmerizing world of Feed & Grow.

Full release date? Play beta now!

At the moment the game is available via Steam on Early Access. It will include multiplayer & that"s the main reason for the Early Access. We want to chạy thử it together with you và make it more awesome with new game modes, new playable fish và sea creatures, abilities and passives. Cheông chồng it out now!


Controls & basics

It"s quite simple, swim around, look for food và eat it. You might have to lớn kill it first though.

- Rotate - Forward - Backward - Sprint - Bite - Eat – Menu / Pause Few helpful insights You can eat small tasty shrimps too – especially helpful for little „baby“ fish To eat, open your mouth (hold Right Mouse button) và swyên ổn through food. To attachồng / bite, open your mouth (hold Left Mouse button) and cthua it (release button) in front of something killable. In case you get stuông chồng („bitten inkhổng lồ something“), bite again khổng lồ release yourself. You can kill all kinds of fish, except for the ones of your own kind.

Should we add another tip? Tell us in review or forums on Steam!


Opis już wkrótce

Hunt other fish and sea creatures, feed and grow into larger beasts!Feed & Grow: Fish is an animal survival simulator in an amazing sea world. Start as Bibos or Raptor và straight away you are ready to dive in to lớn the mesmerizing world of Feed & Grow.

Full release date? Play beta now!

At the moment the game is available via Steam on Early Access. It will include multiplayer & that"s the main reason for the Early Access. We want to lớn test it together with you & make it more awesome with new game modes, new playable fish & sea creatures, abilities and passives. Chechồng it out now!


Controls & basics

It"s quite simple, swyên around, look for food & eat it. You might have lớn kill it first though.

- Rotate - Forward - Backward - Sprint - Bite - Eat – Menu / Pause Few helpful insights You can eat small tasty shrimps too – especially helpful for little „baby“ fish To eat, open your mouth (hold Right Mouse button) và swim through food. To attaông xã / bite, open your mouth (hold Left Mouse button) và cthua it (release button) in front of something killable. In case you get stuck („bitten inlớn something“), bite again to release yourself. You can kill all kinds of fish, except for the ones of your own kind.

Should we add another tip? Tell us in Reviews or forums on Steam!


Nová hra o rybkách – simulátor Feed and Grow

Vydaj sa na lov rýb a ďalších morských tvorov a staň sa väčšou rybou! Feed and Grow: Fish je zvierací simulátor o prežitie v úžasnom podmorskom svete. Začínaš ako Bibos alebo Raptor a hneď môžeš skočiť bởi vì fantastického sveta Feed & Grow.

Kedy vyjde plná hra? Hraj cez Steam!

Momentálne je hra dostupná cez Steam na Early Access. Bude zahŕňať multiplayer a to lớn je aj hlavný dôvod pre Early Access. Chceme ju otestovať spolu s vami a spraviť ju ešte úžasnejšiu s novýmày hernýmày mechanikangươi, novýngươi hrateľnýngươi rybkami a morskýmày tvorngươi, schopnosťangươi a pasívkangươi. Beta verzia by mala výjsť v priebehu Vianoc 2015!


Ovládanie a základy hry

Veľmày jednoduché, plávaj po svete, hľadaj jedlo a zjedz ho. Možno ho však budeš musieť najprv zabiť.

- Otáčanie - Dopredu - Dozadu <Ľavý Shift> - Šprint <Ľavé tlačítko myši> - Hrýzť - Jesť – Menu / Pauza Pár nápomocných tipov Môžeš jesť aj malé krevetky – tip najmä pre malé začínajúce rybky. Aby si mê potravu zjedol, otvor ústa (podrž Pravé tlačítko myši) a preplávaj cez jedlo. Aby si zaútočil / hrýzol, otvor ústa (podrž Ľavé tlačítko myši) a zatvor ich (pusti tlačítko) pred niečím, čo sa dá zabiť. Ak sa zasekneš (ostaneš „zahryznutý v niečom“), hryzni ešte raz a koristi sa pustíš. Môžeš zabíjať všetky druhy rýb, okrem svojho (druh, za ktorý hráš).

Mali by sme pridať ďalší tip? Napíš nám na Steame!


Nová hra o rybkách – simulátor Feed and Grow

Vydej se mãng cầu lov ryb a dalších morských tvorů a staň se větší rybou! Feed and Grow: Fish je zvířecí simulátor o přežití v úžasným podmořským světe. Začínáš jako Bibos nebo Raptor a hned můžeš skočit bởi fantastických vod Feed và Grow.

See more: Nếu Bạn Luôn Tự Ti Và Yếu Đuối, Hãy Thử 10 Cách Để Trở Nên Mạnh Mẽ Hơn?

Kdy výjde plná hra?

Momentálně je hra dostupná cez Steam v Early Access. Bude v ní multiplayer a to je taky hlavní důvod pro Early Access. Chceme jí otestovat spolu s váma a spravit ju ješte úžasnejší s novýngươi hernýmày mechaniky, novýma hratelnýma rybkama a mořskýma tvorma, schopnostma a pasívkamày. Beta verzie by mala vyjkhông nhiều v průběhu Vánoc năm ngoái.


Ovládaní a základy hry

Velice jednoduché, plávej po světe, hledej jídlo a sněz ho. Možná ho však budeš mumix nejprve sầu zabịt.

- Otáčaní - Vpřed - Vzad - Šprint - Kousat - Jíst – Menu / Pauza Pár nápomocných tipů Můžeš jíst i malé krevetky – dobrý tip pro malé začínajíci rybky. Aby jyêu thích potravu sněz, otevři ústa (podrž Pravé tlačítko myši) a prepluj skrz jídlo. Aby jmê say zaútočil / kousal, otevři ústa (podrž Levé tlačítko myši) a zavři je (pusti tlačítko) před nečím, co se dá zabít. Ak se zasekneš (ostaneš „zakousnutý v něčem), kousni ješte jednou a kořisti jse pustíš. Můžeš zabíjet všechny druhy ryb, kromě toho svého (druh, za kterej hráš).

Měli by jsme přidať další tip? Napíš nám mãng cầu Steamu!


Love it! I find it khổng lồ be extremely fun, and I cannot wait till multiplayer"s out!

A very unique twist to the survival game. I really enjoyed the game và got fairly high in cấp độ.

Really a great game, và great idea. i can"t wait for multiplayers mode. 5/5


Feed và Grow is a brvà new game based in an amazing sea world. You play as a fish and your goal is lớn hunt other fish. As the name goes, feed & grow! :)

In development

The game is in the early development stage at the moment and we have sầu fun plans for it. Among muốn the most anticipated updates is the multiplayer version (và, boy our local network demo version is soooo much fun :) ). Stay tuned for more updates, coming very very soon.

Goals

Online Multiplayer Local network multiplayer is already working & will be available too, once we finish the online version.New maps & unique game modes on top of current survival modeDeadmatch, Team deadmatch, Steal the flag, Capture spawn area or even a fun "zombie?" infection-run/swim-for-your-lifeA lot of more diversity, more fish species & other sea creaturesUnique special attacks, abilities and passive effects to lớn certain species.

Meet the bros


*
*

Feed & Grow game is made by a team of two brothers, Robert (programming), Dominik (graphics), we"re from Slovacơ (EU). Any reply or message is directly from us và we"re excited khổng lồ meet you all in Feed and Grow world :)

The whole game is custom made by us, from the idea through graphics, 3D models, gameplay physics khổng lồ the trang web here :)

Multiplayer version release date?

Fingers crossed (or fingers on the keyboard :) in December 2015 :) We"re working hard to get it all up và ready.

If there"s anything you want khổng lồ tell us, we"re more than happy lớn hear from you - tin nhắn, Facebook or GameJolt are pretty fine lớn liên hệ us :) and we value every word from you, guys.

Also, we want to lớn say a big thanks lớn the amazing crowd at GameJolt, all the tín đồ videos, commenters on multiple sites for their great help, tips & awesome tư vấn so far!


*

Feed and Grow: Fish

Animal survival PC game in an amazing undersea world

Let"s be friends!

Terms & Conditions and Privacy policy

Feed and Grow 2021 | All rights reserved | Web design by Miss Marketing


We are using cookies lớn give sầu you the best experience on our website.

See more: Cách Bật / Tắt Chương Trình Khởi Động Cùng Windows 10, 8, 7, Xp

You can find out more about which cookies we are using or switch them off in settings.