Hướng dẫn chơi tân tam quốc chí cho người mới bắt đầu

Bị động : lúc lên trận cùng rất Chân Cơ, Mỗi đòn tiến công thường có 20% khả năng khiến cho phương châm ngừng hoạt động 2s


*

Tuyệt Trí Kỳ Tá

Gây cho một tướng địch tất cả lượng HPhường. thấp độc nhất với phương châm bao quanh 128% ST, cùng bao gồm 80% kĩ năng thực thi công dụng khiến choáng đối với phương châm, kéo dãn dài 2.2s, giả dụ trội rộng về trí năng, tăng lên mang đến bạn dạng thân 100% tấn công, kéo dãn dài 5s lúc kim chỉ nam bị đánh dấu Sương Hàn, khiến thêm 102.6% ST Sương Hàn : Giảm của phương châm 20% cạnh bên tmùi hương thêm, tướng tá Ngụy gây thêm tác dụng so với phương châm khắc ghi Sương Hàn.

You watching: Hướng dẫn chơi tân tam quốc chí cho người mới bắt đầu


Quách Gia

Tự Phụng Hiếu , là 1 nhà kế hoạch cùng mưu sĩ hiểm yếu của Tào Tháo. Chính chính vì vậy, ông là 1 trong những giữa những thuộc hạ được tin cẩn cùng thương mến tuyệt nhất của Tào Tháo.


*
*

*

Loạn Thế Gian Hùng

Gây mang lại 3 tướng địch bao gồm HP. phải chăng độc nhất và chiến binh bao phủ 436.8% ST, đôi khi thực thi ghi lại Sương Hàn đối với phương châm vào 10s, cùng tất cả 80% tài năng khiến choáng phương châm trong 3.3s; Nếu trội hơn về trí lực, tạo thêm đến bản thân 100% né tránh, kéo dãn dài 5s Sương Hàn : Giảm của mục tiêu 20% gần cạnh tmùi hương thêm, tướng Ngụy gây thêm kết quả đối với phương châm ghi lại Sương Hàn.


*

Kiêu Hùng Chiến Quốc

Bị động : Lúc lên trận cùng với Tư Mã Ý, Mỗi đòn tấn công thông thường có 20% kỹ năng khiến cho phương châm choáng 2s


Tào Tháo

Tự Mạnh Đức , ông là người đặt cửa hàng mang lại quyền lực quân sự làm việc miền Bắc Trung Hoa, lập buộc phải cơ quan ban ngành Tào Ngụy thời Tam Quốc. Được con trai truy vấn tôn là Thái Tổ Vũ Hoàng Đế.


*
*

Cnóng Nhược Hàn Thiền

Gây cho một tướng mạo địch tất cả lượng HPhường phải chăng độc nhất vô nhị với binh sĩ bao quanh 187.5% ST, với tất cả 80% kỹ năng ngừng hoạt động kim chỉ nam , kéo dài 4s Nếu trội rộng về trí lực, tạo thêm mang lại bản thân 100% bạo kích, kéo dãn 5s lúc mục tiêu bị khắc ghi Sương Hàn, gây thêm 124.7% ST Sương Hàn : Giảm của phương châm 20% gần cạnh thương thêm, tướng mạo Ngụy tạo thêm tác dụng đối với mục tiêu lưu lại Sương Hàn.


Kiêu Hùng Chiến Quốc

Bị cồn : Khi lên trận cùng với Tào Tháo, Mỗi đòn tấn công thông thường sẽ có 20% khả năng khiến cho mục tiêu đóng băng 2s


Tư Mã Ý

Tự Trọng Đạt, ông cũng chính là bạn đặt nới bắt đầu cho nhà Tây Tấn sửa chữa bên Nguỵ. Ông Có công béo bảo đảm an toàn Tào Ngụy trước những cuộc Bắc phạt của Gia Cát Lượng.


Bát Quái Mê Trận

Gây đến 2 tướng địch có Phần Trăm HPhường thấp tốt nhất và binh sĩ xung quanh 269.5% ST, với giảm của kim chỉ nam 4100 điểm nộ khí ; Lúc kim chỉ nam bị ghi lại Chôn Vùi, khiến thêm 763.6% ST, nếu trội hơn về trí lực, sút thêm của kim chỉ nam 40% che chở, kéo dãn 5s Chôn Vùi:Giảm 20% miễn sút ST của kim chỉ nam, võ tướng tá Thục tạo thêm tác dụng so với phương châm bị lưu lại Chôn Vùi.


Phu Thê Đồng Tâm

Bị hễ : lúc lên trận với Hoàng Nguyệt Anh, Mỗi đòn tiến công thông thường sẽ có 20% năng lực giảm của địch thủ 10% che chở, kéo dãn dài 5s


Gia Cát Lượng

Tự Khổng Minh, công thần knhị quốc, bên bao gồm trị, đơn vị ngoại giao, chỉ đạo quân sự chiến lược, đơn vị dạy dỗ, và cũng là 1 trong đơn vị sáng tạo chuyên môn khét tiếng của phòng Thục Hán.


Tăng Công

Bị rượu cồn : Mỗi đòn tiến công thường có 20% kĩ năng tăng mang đến phiên bản thân 21.7% tiến công, kéo dài 5s


Phi Long Tại Thiên

Phát đụng 3 lần tự dưng kích, mỗi lần gây mang đến kẻ địch dọc đường 81.9% ST, với sút của mục tiêu 16% phòng vệ, kéo dãn 5s Nếu võ lực quá trội rộng, tạo thêm mang lại bạn dạng thân 100% tiến công, kéo dãn dài 5s Khi kim chỉ nam bị khắc ghi Chôn Vùi, tạo thêm 46.1% ST Chôn Vùi:Giảm 20% miễn bớt ST của mục tiêu, võ tướng Thục tạo thêm kết quả so với mục tiêu bị ghi lại Chôn Vùi.


Trung Can Nghĩa Đảm

Bị động : Khi lên trận với Bàng Thống, Mỗi đòn tấn công thông thường có 20% kỹ năng hồi mang đến bản thân 1200 điểm nộ khí


Triệu Vân

Tự Tử Long, ông là công thần knhị quốc công ty Thục Hán, là 1 vị tướng mạo uy dũng, bao gồm mưu lược và tận trung vày nước, được binh lực Thục Hán ca ngợi là "Hổ Uy Tướng Quân".


Tăng Công

Bị động : Mỗi đòn tiến công thông thường có 20% năng lực tăng mang đến bạn dạng thân 21.7% tấn công, kéo dãn 5s


Kết Nghĩa Đào Viên

Bị hễ : Lúc lên trận cùng rất Lưu Bị, Mỗi đòn tiến công thường có 20% năng lực sút của đối phương 10% phòng thủ, kéo dãn dài 5s.


Tkhô cứng Long Yển Nguyệt

Gây mang đến đơn vị địch bao phủ 217.4% ST, cùng lúc tăng mang đến bạn dạng thân cùng chiến binh bao phủ 42% tấn công, kéo dãn dài 5s Nếu võ lực vượt trội hơn, tăng lên đến phiên bản thân 100% ST cộng thêm, kéo dãn 5s Lúc kim chỉ nam bị ghi lại Chôn Vùi, tạo thêm 102.6% ST Chôn Vùi:Giảm 20% miễn giảm ST của kim chỉ nam, võ tướng mạo Thục gây thêm hiệu quả đối với kim chỉ nam bị ghi lại Chôn Vùi.


Quan Vũ

Tự Vân Trường, hào hiệp, trượng nghĩa, trung thành với chủ là bạn mở màn trong các Ngũ Hổ Tướng của nhà Thục Hán. Ông là bạn sẽ góp công mập vào việc thành lập nhà Thục Hán.


Tăng Công

Bị hễ : Mỗi đòn tấn công thông thường có 20% tài năng tăng mang lại bạn dạng thân 21.7% tấn công, kéo dài 5s.


Tâm Phúc Chân Chính

Bị đụng : Khi lên trận cùng rất Lục Tốn, Mỗi đòn tấn công thường có 20% kĩ năng tăng mang lại bạn dạng thân 10% tấn công, kéo dài 5s.


Hỏa Thiêu Xích Bích

Triệu hồi lưu tinh hỏa vũ đánh úp phương diện đất, gây mang lại quân địch vào phạm vi rộng lớn 196.7% ST Nếu trội rộng về Thống Soái, tăng lên đến bản thân 100% miễn sút ST, kéo dãn dài 5s lúc mục tiêu bị khắc ghi Cháy Rực, tạo thêm 65% ST Cháy Rực:Giảm của mục tiêu 20% bạo kích, tướng Ngô sẽ gây thêm công dụng đối với kim chỉ nam bị lưu lại Cháy Rực.


Chu Du

Tự Công Cẩn , là danh tướng với khai quốc công thần của nước Đông Ngô thời Tam Quốc. Chu Du lừng danh cùng với thành công ngơi nghỉ Xích Bích trước đại quân của Tào Tháo.


Tăng Công

Bị rượu cồn : Mỗi đòn tấn công thường có 20% khả năng tăng đến bản thân 21.7% tiến công, kéo dãn dài 5s.

See more: Top 8 Quạt Phun Sương Panasonic 5In1 Mistfan Nhật Bản, Quạt Phun Sương Panasonic 5In1 Mistfan


Tâm Phúc Chân Chính

Bị động : lúc lên trận cùng với Chu Du, Mỗi đòn tiến công thường sẽ có 20% năng lực tăng cho phiên bản thân 10% tiến công, kéo dài 5s.


Hỏa Thiêu Liên Doanh

Gây cho một tướng mạo địch bao gồm lượng HPhường rẻ độc nhất với mục tiêu xung quanh 147.8% ST, cùng kèm trạng thái nấu nung mỗi giây tạo 10.6% ST, kéo dài 6s Nếu trội rộng về Thống Soái, xúi giục kim chỉ nam vào 5s, khiến kẻ thù tương tàn Lúc phương châm bị ghi lại Cháy Rực, tạo thêm 76% ST Cháy Rực:Giảm của phương châm 20% bạo kích, tướng mạo Ngô sẽ gây ra thêm hiệu quả so với kim chỉ nam bị đánh dấu Cháy Rực.


Lục Tốn

Tự Bá Ngôn , là một trong những tướng soái quân sự và chính trị gia của nhà Đông Ngô, ông tđắm đuối gia trận chiến đã hỗ trợ Đông Ngô vượt qua và thịt chết được đại tướng mạo Thục Hán là Quan Vũ.


Giang Đông Bá Vương

Gây cho 1 tướng mạo địch với kim chỉ nam xung quanh 217.4% ST, với làm cho bản thân với bè bạn binh sĩ bao quanh 1 lớp lá chắn bởi 6% HPhường. buổi tối đa, kéo dãn 6s Nếu trội hơn về Thống Soái, tăng thêm mang lại phiên bản thân 100% miễn sút ST, kéo dãn 5s khi phương châm bị lưu lại Cháy Rực, gây thêm 102.6% ST Cháy Rực:Giảm của mục tiêu 20% bạo kích, tướng mạo Ngô sẽ gây nên thêm hiệu quả đối với mục tiêu bị đánh dấu Cháy Rực.


Song Bích Giang Đông

Bị rượu cồn : Khi lên trận với Tôn Quyền, Mỗi lần bị tiến công bao gồm 20% năng lực dấn được một lá chắn bởi 5% HPhường buổi tối đa của bạn dạng thân, kéo dãn dài 5s.


Tôn Sách

Tự Bá Phù, ông là bạn đặt nền móng quan trọng đặc biệt vào bài toán có mặt đề nghị Đông Ngô, đã làm được tín đồ em trai Tôn Quyền thừa kế cùng hoàn thiện sau thời điểm ông mất.


Tăng Bạo

Bị hễ : Mỗi đòn tiến công thường có 20% kỹ năng tăng mang đến bạn dạng thân 21.7% bạo kích, kéo dãn 5s.


Phong Tư Yểu Điệu

Gây cho tướng địch gồm tấn công mạnh nhất với binh lực xung quanh 155.3% ST, và bao gồm 80% kỹ năng thực thi trạng thái Mị Hoặc so với kim chỉ nam, kéo dãn dài 3s, ví như trội rộng về trí lực, tạo thêm mang đến bạn dạng thân 100% bạo kích, kéo dãn dài 5s lúc phương châm bị khắc ghi Loạn Vũ, tạo thêm 102.6% ST Loạn Vũ:Giảm của phương châm 20% phản bội ST, tướng tá Quần Hùng sẽ gây nên thêm tác dụng đối với kim chỉ nam bị lưu lại Loạn Vũ.


Đến Ckhông còn Không Đổi

Bị hễ : lúc lên trận với Lữ Bố, Mỗi đòn tiến công thường có 20% tài năng giảm của kẻ thù 10% bảo vệ, kéo dãn dài 5s.


Điêu Thuyền

Với vẻ đẹp được ví như Bế Nguyệt (khiến cho trăng yêu cầu thứa hẹn nhưng mà nấp sau mây), được xem là 1 trong những Tứ đọng đại người đẹp China vào văn hóa truyền thống China thời kỳ tiên tiến.


Loạn Thế Cao Nhân

Bị cồn : khi lên trận cùng với Tả Từ, Mỗi đòn tấn công thường có 20% tài năng hồi mang đến phiên bản thân 1500 điểm nộ khí.


Huyền Hồ Tế Thế

Trong 3s, hồi cho 3 võ tướng mạo bao gồm lượng HP tốt tốt nhất phe ta 7.8% HPhường buổi tối nhiều, với tăng 5% bạo kích, kéo dãn 6s Nếu trí lực trội rộng, hồi thêm 2.6% HPhường về tối đa.


Hoa Đà

Tự Ngulặng Hóa, là 1 trong y sĩ khét tiếng thời cuối Đông Hán cùng đầu thời Tam Quốc trong lịch sử hào hùng Trung Quốc.


Tăng Bạo

Bị đụng : Mỗi đòn tấn công thông thường có 20% kỹ năng tăng mang lại phiên bản thân 21.7% bạo kích, kéo dãn dài 5s.


Hoành Tào Thiên Quân

Gây mang lại 10 đơn vị địch bao phủ 449% ST, khiến cho bản thân cảm nhận trạng thái miễn ST cùng kiềm chế, tăng đến bạn dạng thân trăng tròn.5% bạo kích, kéo dãn 5s Nếu võ lực vượt trội hơn, tăng đến bạn dạng thân 100% bạo kích, kéo dãn 5s lúc mục tiêu bị lưu lại Loạn Vũ, khiến thêm 152.7% ST Loạn Vũ:Giảm của mục tiêu 20% phản nghịch ST, tướng Quần Hùng sẽ gây thêm hiệu quả đối với kim chỉ nam bị đánh dấu Loạn Vũ.


Đến Ckhông còn Không Đổi

Bị hễ : khi lên trận với Điêu Thuyền, Mỗi đòn tiến công thông thường có 20% tài năng tăng đến bạn dạng thân 20% bạo kích, kéo dãn 5s.

See more: Hướng Dẫn Chèn Đồng Hồ Đếm Ngược Flash ), Flash Đồng Hồ Đếm Ngược (1)


Lữ Bố

Tự Phụng Tiên , là một trong viên tướng soái lừng danh vào cuối thời Đông Hán vào lịch sử Trung Hoa. Người thời kia bao gồm câu "Nhân trung Lữ Bố, mã trung Xích Thố".


CHIÊU MỘ DANH TƯỚNG

CHIÊU MỘ DANH TƯỚNG: Tìm cho Tkiểm tra Quán vị trí nhằm chiêu tập võ tướng giúp đỡ kháng phá giặc Hoàng Cân. Sau khi sửa sang, có thể cần sử dụng Chiêu Mộ Lệnh để triệu hồi các danh tướng Tam Quốc.

CHIẾN DỊCH LỊCH SỬ

CHIẾN DỊCH LỊCH SỬ: Chiến Dịch Lịch Sử hàng tuần khiêu chiến các Võ Tướng 1 phe trong Tam Quốc để dẹp Loạn Hoàng Cân. Chiến thuật cân não chọn ra trận hình Võ Tướng kìm hãm những ải.

TƯƠNG DƯƠNG CHIẾN

TƯƠNG DƯƠNG CHIẾN: Quần Anh tập kết giao chiến trên chiến trường Tương Dương Chiến. Các Quốc Gia tsi gia chiếm phần Tiễn Tháp, Cổng Thành với Đại Điện nhằm phân định Quốc Gia thành công Tương Dương Chiến.

CHIẾN QUẦN HÙNG

CHIẾN QUẦN HÙNG: Huyết Chiến Quần Hùng hủy hoại monster Thế Giới cùng với lực chiến vô cùng khủng mỗi ngày. Sát thương tích điểm càng tốt phần thưởng trọn càng những. Hoạt rượu cồn thiết yếu bỏ lỡ hằng ngày.