Hàm column trong excel

Excel cho benhvienranghammatsaigon.vn 365 Excel đến benhvienranghammatsaigon.vn 365 dành mang đến máy Mac Excel đến web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel 2016 Excel 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 Xem thêm...Ít hơn

Hàm COLUMN trả về số cột của số vẫn đến tđê mê chiếu ô. lấy ví dụ như, bí quyết =COLUMN(D10) trả về 4, bởi cột D là cột sản phẩm tứ.

You watching: Hàm column trong excel

Cú pháp

COLUMN()

Cú pháp của hàm COLUMN bao gồm những tsi mê đối sau đây:

reference Tùy lựa chọn. Ô hoặc phạm vi ô nhưng mà bạn có nhu cầu trả về số cột.

Nếu bỏ qua mất đối số tđắm say chiếu hoặc tđê mê chiếu đến phạm vi ô cùng nếu như hàm COLUMN được nhập vào sinh sống dạng bí quyết mảng ngang, hàm COLUMN trả về số cột của tyêu thích chiếu nghỉ ngơi dạng mảng ngang.

See more: Spell Lol Là Gì ? Điểm Danh Những Thuật Ngữ Sử Dụng Phổ Biến Trong Game


Nếu đối số tham mê chiếu là phạm vi ô với giả dụ hàm COLUMN không được nhập sinh sống dạng cách làm mảng ngang, hàm COLUMN trả về số của cột quanh đó thuộc bên trái.

Nếu bỏ lỡ đối số tham mê chiếu, đối số này được giả định là tyêu thích chiếu của ô trong các số ấy xuất hiện thêm hàm COLUMN.

See more: Cách Cứu Vãn Tình Yêu - Có Thể Cứu Vãn Tình Yêu Đã Nhàm Chán Hay Không

Đối số tmê mệt chiếu chẳng thể tham chiếu đến những vùng.

Ví dụ

*

*
*
*

Cảm ơn bạn! Bạn có muốn góp ý gì nữa không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)Bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)
Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)