Hàm iferror kết hợp vlookup

Hàm IFERROR vào Excel ở trong hàm Excel cơ phiên bản, hàm xúc tích để trả về quý giá ước muốn khi ĐK của hàm này cho tác dụng lỗi. Trong Lúc họ tính tân oán dữ liệu trong Excel thì vấn đề lỗi khi thực hiện là vấn đề chẳng thể tách khỏi. Lỗi Excel có thể xẩy ra ở ngẫu nhiên hàm như thế nào nhỏng hàm Vlookup,... cùng kèm theo với tương đối nhiều mã lỗi khác nhau nhỏng lỗi #VALUE tháng ngày trong Excel.

You watching: Hàm iferror kết hợp vlookup

Hàm IFERROR sẽ giúp họ phát hiện lỗi không đúng vào bảng tài liệu cùng cách xử trí các lỗi kia. Giá trị được trả về đang tùy thuộc theo người tiêu dùng hướng dẫn và chỉ định lúc có hàm bị không nên. Bài viết sau đây đã gợi ý độc giả bí quyết thực hiện hàm IFERROR trong Excel.


1. Công thức hàm IFERROR Excel

Hàm IFERROR có phương pháp là =IFERROR(value, value_if_error). Trong đó:

Value: Đây là đối số cần xác định. cũng có thể là phép tính, công thức, hàm Excel, là quý giá phải.Value_if_error: Đây là quý giá trả về cơ mà hướng đẫn nếu công thức bị lỗi.Giá trị Value_if_error bạn cũng có thể khai báo là khoảng tầm white (“”), bởi 0, một mẫu thông tin ví dụ “Kết trái lỗi”,…Giá trị Value_if_error được trả về khi công thức trả về cực hiếm cùng với những dạng hình lỗi như: #N/A, #VALUE!, #REF!, #DIV/0!, #NUM!, #NAME? hoặc #NULL!.

2. Cách sử dụng hàm IFERROR vào Excel

Bạn download bài xích tập hàm IFERROR vào Excel bao gồm giải mã theo link tiếp sau đây.

Ví dụ 1: Bảng tính điểm trung bình

Chúng ta gồm bảng điểm các môn dưới đây với kinh nghiệm tính vừa đủ cùng 3 môn trải qua phép tính, nhưng mà không cần sử dụng hàm AVERAGE.


Trước hết chúng ta nhập phép tính trung bình cộng như thông thường rồi nhận Enter khiến cho ra kết quả. Sau kia kéo ô hiệu quả thứ nhất xuống phần đa ô còn sót lại.

cũng có thể thấy một vài ô dữ liệu bên dưới vì chưng nhập không nên cực hiếm nên tất cả công dụng báo lỗi nlỗi hình. Nếu bọn họ để như thế thì bảng tài liệu khá xấu. Ttốt vào nhằm lỗi như vậy thì bạn có thể áp dụng hàm IFERROR để nỗ lực bởi quý hiếm khác.


Chúng ta nhập công thức tính là =IFERROR((C2+D2+E2)/F2,"Sai phxay tính") rồi nhận Enter.

See more: Đọc Lộc Đỉnh Ký Full

lúc số liệu ở từng ô đúng thì hiển thị kết quả. Quý khách hàng kéo xuống các ô sót lại để bình chọn. Ô nào nhập không nên số thì tạo ra công dụng Sai phép tính nhỏng dưới đây.


Ví dụ 2: Tính % sản phẩm vẫn bán

Chúng ta gồm bảng tổng kết dưới đây cùng với số lượng hàng vẫn bán với mặt hàng trong kho đã đưa. Chúng ta sẽ tính % trong Excel bằng cách phân tách sản phẩm đã xuất bán cho tổng kho để ra tác dụng % đề xuất kiếm tìm.

Bạn nhập phép tính =C2/D2 rồi dấn Enter và tạo ra hiệu quả.

Tại bảng tất cả một số trong những cực hiếm trong ô vẫn bán với tổng kho bị lỗi nên những lúc tính % vẫn hiển thị báo lỗi như hình dưới đây. Chúng ta cũng rất có thể vắt báo lỗi này bằng quý giá không giống.


Tại ô thứ nhất các bạn nhập công thức =IFERROR(C2/D2,“Lỗi nhập sai”) rồi nhận Enter.

Với phần đa ô nhập đúng số liệu vẫn hiển thị tác dụng. Còn với đều ô nhập sai vẫn nạm bằng thông tin như dưới đây.

See more: Hình Nền Hài Hước Cho Máy Tính Hài Hước, Hình Nền Máy Tính Hài Hước

bởi thế hàm IFERROR vào Excel rất dễ áp dụng. Chúng ta chỉ việc nhập thương hiệu hàm rồi cách làm tính cùng giá trị thay thế cho báo lỗi là được. Người sử dụng hoàn toàn có thể nhập cực hiếm sửa chữa tùy thích hợp.

Chúc chúng ta triển khai thành công!


4,2 ★ 9