Hàm tìm kiếm chuỗi ký tự trong excel

Hướng dẫn này giải thích cú pháp của hàm FIND và SEARCH của Excel và cung cấp các ví dụ công thức về các sử dụng không tầm thường nâng cao.

You watching: Hàm tìm kiếm chuỗi ký tự trong excel


Trong phần trước, chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn những điều cơ bản về hộp thoại Tìm và Thay thế Excel . Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, bạn có thể muốn Excel tìm và trích xuất dữ liệu từ các ô khác một cách tự động dựa trên tiêu chí của bạn. Vì vậy, chúng ta hãy xem xét kỹ hơn những gì mà các chức năng tìm kiếm của Excel cung cấp.
Hàm FIND trong Excel được sử dụng để trả về vị trí của một ký tự cụ thể hoặc chuỗi con trong chuỗi văn bản.
Within_text - chuỗi văn bản sẽ được tìm kiếm bên trong. Thông thường, nó được cung cấp dưới dạng tham chiếu ô, nhưng bạn cũng có thể nhập chuỗi trực tiếp trong công thức.
Start_num - một đối số tùy chọn chỉ định từ ký tự tìm kiếm sẽ bắt đầu. Nếu bỏ qua, tìm kiếm bắt đầu từ 1 st ký tự của chuỗi within_text.
Ví dụ, công thức =FIND("d", "find")trả về 4 vì "d" là chữ cái thứ 4 trong từ " find ". Công thức =FIND("a", "find")trả về lỗi vì không có "a" trong " find ".

*

Hàm Excel FIND - những điều cần nhớ!


Hàm FIND phân biệt chữ hoa chữ thường . Nếu bạn đang tìm kiếm một kết quả phân biệt chữ hoa chữ thường, hãy sử dụng hàm TÌM KIẾM .
Nếu đối số find_text chứa nhiều ký tự, hàm FIND sẽ trả về vị trí của ký tự đầu tiên . Ví dụ, công thức FIND ("ap", "happy") trả về 2 vì "a" trong chữ thứ 2 trong từ "happy".
Nếu within_text chứa nhiều lần xuất hiện của find_text, lần xuất hiện đầu tiên được trả về.

See more: Mẫu Bản Kiểm Điểm Nhận Lỗi, Mẫu Bản Kiểm Điểm Tự Nhận Lỗi Cho Học Sinh

Ví dụ, FIND ("l", "hello") trả về 3, là vị trí của ký tự "l" đầu tiên trong từ "hello".
Nếu find_text là một chuỗi rỗng "", công thức Excel FIND trả về ký tự đầu tiên trong chuỗi tìm kiếm.
Hàm TÌM KIẾM trong Excel rất giống với hàm FIND ở chỗ nó cũng trả về vị trí của chuỗi con trong chuỗi văn bản. Cú pháp và đối số là giống như cú pháp và đối số:
Không giống như FIND, hàm SEARCH không phân biệt chữ hoa chữ thường và nó cho phép sử dụng các ký tự đại diện , như được minh họa trong ví dụ sau .
=SEARCH("market", "supermarket")trả về 6 vì chuỗi "thị trường" bắt đầu từ ký tự thứ 6 của từ "siêu thị".
*

Hơn nữa trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm thấy một vài ví dụ công thức có ý nghĩa hơn để minh họa cách sử dụng hàm SEARCH trong các bảng tính Excel.
Như đã đề cập, hàm FIND và SEARCH trong Excel rất giống nhau về mặt cú pháp và sử dụng. Tuy nhiên, họ có một vài sự khác biệt.
Sự khác biệt quan trọng nhất giữa hàm TÌM KIẾM và TÌM KIẾM của Excel là TÌM KIẾM phân biệt chữ hoa chữ thường, trong khi FIND phân biệt chữ hoa chữ thường.

See more: Hướng Dẫn Dò Kênh Vinasat 1, Cách Dò Kênh Trên Đầu Thu Miễn Phí Vinasat


Ví dụ, TÌM KIẾM ("e", "Excel") trả về 1 vì nó bỏ qua trường hợp "E", trong khi FIND ("e", "Excel") trả về 4 vì nó ghi nhớ trường hợp.
*

Không giống như FIND, hàm TÌM KIẾM của Excel cho phép sử dụng các ký tự đại diện trong đối số find_text:

*