Hạn sinh con trong tử vi

Xem tè hạn trong lá số Tử Vi cần phải kết phù hợp với xem đại hạn vào 10 năm hiện tại. đái hạn thường xuyên nương theo đại vận. Ví như đại vận xuất sắc mà đái vận cũng tốt thì năm đấy sẽ gặp mặt nhiều điều thuận lợi. Còn như đại vận xấu mà lại tiểu vận năm xuất sắc thì cái xuất sắc đấy cũng trở thành giảm đi nhiều. Đồng thời tè vận là việc hiện rõ đại vận trong một năm về các biến cố, trải qua các sao trình diễn ở dưới đây để luận đoán biến đổi cố trong năm.

You watching: Hạn sinh con trong tử vi

*

Cách coi vận hạn vào lá số Tử Vi

1. Những sao trong tè vận


Thấy sao giỏi mà không trở nên hung tinh phá, không bị Tuần Triệt cản, new thật được tốt.

Thấy sao xấu, nhưng có sao giải (Khoa, Lộc, quan Phúc; Khôi Việt, Tồn) xuất xắc sao cản (Tuần, Triệt, Tài, Thọ) thì tai hoạ giảm đi hoặc tránh được.

Lưu ý xét những sao trên cung đái hạn phối hợp các sao lưu phản vào Mệnh Tài Quan, Phúc Di Gia.

– Vận thi đậu, thăng tấn công danh:

Tiểu vận có: Xương, Khúc (đỗ đại học, nghiên cứu và phân tích sinh, học tập bổng,…)

Khôi, Việt, (Quý nhân nâng đỡ, giao thiệp với người quyền quý)

Khoa, Quyền, Lộc (tài năng thực sự, uy quyền, kính nể)

Tả, Hữu, Tứ Linh

Long, Phượng, Hổ, Cái

Mã khốc khách (danh tiếng)

Đào, Hồng, Hỷ

Thai Phụ, Phong Cáo (bằng cấp, chứng chỉ)

Lưu Quốc Ấn vào Mệnh Tài quan liêu – tăng tiến chức vụ

– Đại Vận phát tài làm giàu:

Tham Vũ Lộc đồng hành

Lộc Tồn hoặc Hóa Lộc

Lộc Mã giao trì

Sát Phá Tham hội Không, Kiếp

Tham Lang ngộ Hoả, Linh

Tử phủ Vũ Tướng

– Vận thành hôn:

Hạn cho Phu/ Thê/ Mệnh/Thân thêm các sao Tả, Hữu, tuy vậy Hao, Long, Phượng, Tấu Thư, Riêu Thai, Đào Hồng Hỷ, lưu giữ Đào, lưu Hồng, giữ Thiên Hỷ, giữ Hỷ Thần chiếu về thì phần trăm kết hôn cực kỳ cao. 

– Vận sinh con:

Hồng, Đào, Long, Phượng

Lưu Thiên Hỷ, lưu lại Hỷ Thần, giữ Thiên Đức, giữ Nguyệt Đức vừa lòng chiếu Phu/Thê/Tử

Vận mang lại cung Dương, tất cả Nam Đẩu (Tử Vi, Thiên Đồng, Thái Dương, Thiên Cơ, Thiên Phủ, Thiên Tướng, Thiên Lương, Thất Sát) nhiều sao Dương: Sinh bé trai

Vận mang lại cung Âm, gồm Bắc Đẩu (Liêm Trinh, Vũ Khúc, Thái Âm, Tham Lang, Cự Môn, Phá Quân) nhiều sao Âm: Sinh bé gái

Cung Dương, Bắc Đẩu tuyệt cung Âm, phái nam Đẩu: Cứ theo rất nhiều sao Dương hay nhiều sao Âm mà lại đoán là sinh trai hay sinh gái. Cung Vô chủ yếu Diệu: Xem bao gồm Diệu cung xung chiếu. Coi cả nhì vợ ck mới đúng.

– Vận tội phạm tội:

Sát, Hình, Phá Liêm Hình, Liêm Phá, Liêm Tham (ở Tỵ Hợi)

Bạch Hổ + Đường Phù (Các cách trên, thêm không Kiếp, Cô Quả, giữ Hà, Kiếp ngay cạnh rõ hơn)

– Vận tán tài:

Đại tiểu Hao

Kình, Đà

Lương thêm liền kề tinh

– Vận phát và tán:

Song Hao

– Vận gắng đổi:

Thiên Đồng

Thiên Mã, lưu Thiên Mã, lưu giữ Thái Tuế rơi cung nào dịch chuyển mạnh cung đó

– Vận ốm đau:

Kinh, Đà

Không, Kiếp

Tang Hổ, lưu giữ Tang Hổ

Rơi vào Mệnh/Thân/Ách/Tài/Quan thì bạn dạng thân ốm đau. Nằm ở những cung khác thì thân nhân tí hon đau.

See more:

– Vận lừa gạt tai họa nặng:

Kình, Đà

Không, Kiếp + Hóa Lộc, Lộc tồn

– Hạn nhà gồm tang chế:

– Hạn mua nhà đất vào Tử Vi

Lưu Đào huê hồng Loan, Lưu song Hao hoặc lưu lại Thiên Mã, lưu giữ Thái Tuế, lưu Tang Môn trong tam vừa lòng chiếu về Điền thì bất thần có bđs hoặc biến hóa chỗ ở.

– Hạn chia tay trong Tử Vi

Lưu Đà La, lưu bạch Hổ, lưu lại Khốc Hư, lưu giữ Tang Môn hội chiếu về Phu Thê. Thêm các sao trở thành động đổi khác như lưu Thiên Mã, lưu Thái Tuế trên cung hoặc chiếu về.

– Vận chết:

Đại vận xấu báo hiệu sự chết (Tang Môn, Khốc Hư, VCD, Đại vận mang lại cung Ách nhưng mà Ách xấu, Đại vận hội những sát tinh, không tồn tại sao cứu vãn giải Hóa khoa, Hóa Lộc, Khôi Việt, Xương Khúc, Tả Hữu, Thiên Đồng, Thiên Lương…). Đặc biệt Mệnh giáp Phá Tham Liêm lúc đại tiểu vận trùng phùng, là trúc la tam hạn rất giản đơn là đại vận Tử. Mệnh/Thân yếu, cùng với hàng Can của năm khắc hàng Can của tuổi thì dễ xảy ra hạn chết. 

Nghiên cứu giúp lá số Tử Vi, ta có thể biết được vận hạn cuộc sống của đương số. Trong Tử Vi, có các loại vận là: Đại vận 10 năm, tiểu vận 1 năm, vận tháng, vận ngày, vận giờ. Có tín đồ cho rằng: Mệnh tốt không bởi Thân tốt, Thân xuất sắc không bằng Phúc xuất sắc hoặc Mệnh tốt không bởi Thân tốt, Thân xuất sắc không bởi Hạn tốt… Biết trước vận hạn giống như tự trang bị cho mình một tấm bạn dạng đồ “cuộc đời” kiêng cho bản thân bị lạc đường.

Tư vấn xem vận hạn năm 2021

+ Luận giải tổng quan tiền lá số phong thủy trọn đời, 12 cung số trên lá số.

+ Luận giải vận hạn năm 2021, 2022 xem vận trình biến chuyển động như thế nào, hạn chế lớn bé dại gì vào năm, tổng quan lại cả năm gắng nào, được mất, thành bại ra sao, cố thể cụ thể từng tháng.

See more: Top 31 Hình Ảnh Giáng Sinh 2021 Đẹp Tải Hình Ảnh Động Giáng Sinh 2021 Đẹp Nhất

+ vấn đáp các câu hỏi của đương số. Chi phí chỉ 560,000đ.


Chuyên mục: Chia sẻ