Cài đặt docker trên centos 7

Hướng dẫn thiết lập Docker trên CentOS 7Docker là 1 trong những open platform hỗ trợ cho tất cả những người sử dụng số đông hiện tượng và service nhằm người tiêu dùng rất có thể đóng gói và chạy chương trình của bản thân trên các môi trường thiên nhiên không giống nhau một biện pháp nkhô cứng tốt nhất.

You watching: Cài đặt docker trên centos 7

Chúng ta đang cùng mày mò bước đầu tiên cơ bạn dạng Lúc tiếp cận với có tác dụng quen thuộc khối hệ thống Docker . Đó chính là mày mò cách thức nhằm thiết đặt các dịch vụ Docker bên trên máy chủ Linux nhỏng CentOS 7.

*

Có thể bạn quan tâm chủ thể khác– Video khoá học tập Docker cơ bản– Ebook Docker Up & Running– Tổng quan liêu bối cảnh làm chủ Jenkins CI/CD– Hướng dẫn sử dụng lệnh IOTOP bình chọn hoạt động IO hệ thống– Cấu hình GRE Tunnel giữa 2 máy chủ Linux


Contents


Docker CE là gì ?

Bài viết này chúng ta sẽ không còn mày mò Docker là gì ? Nội dung về technology này thế nào. Mà chỉ triệu tập vào Việc thiết lập technology hình thức Docker bên trên sever Linux.

Lúc Này Docker chia làm 2 phiên bạn dạng : Docker Community Edition (CE) cùng Docker EE (Enterprise Edition). Và phiên bản miễn phí tổn mã mối cung cấp mlàm việc bọn họ sẽ áp dụng chính là Docker CE.

Gói chương trình Docker Community Edition bây giờ tính cho tháng 06/2018 mang tên gọi là ‘docker-ce’ phải bạn sẽ thấy khác với những thương hiệu gói chương trình Docker phiên bạn dạng cũ Lúc download ném lên máy chủ Ubuntu xuất xắc CentOS.

Thao tác thiết lập Docker CE trên CentOS 7

Kiểm tra tương thích KernelDocker sẽ không thể chuyển động như ý nếu như kernel Linux của bạn tốt hơn 3.10 hoặc bị thiếu hụt một vài module kernel.

– Kiểm tra kernel version.

# uname -r3.10.0-514.el7.x86_64– Để kiểm tra tính tương thích của kernel Linux cùng Docker bạn có thể chạy script sau của chính nhà Docker.

# curl https://raw.githubusernội dung.com/docker/docker/master/contrib/check-config.sh > check-config.sh# bash ./check-config.shwarning: /proc/config.gz does not exist, searching other paths for kernel config ...info: reading kernel config from /boot/config-3.10.0-514.el7.x86_64 ...Generally Necessary:- cgroup hierarchy: properly mounted - CONFIG_NAMESPACES: enabled- CONFIG_NET_NS: enabled- CONFIG_PID_NS: enabled......Limits:- /proc/sys/kernel/keys/root_maxkeys: 1000000Cài đặt tlỗi viện với lịch trình hỗ trợQuý khách hàng vẫn thực hiện cài đặt một số công tác hỗ trợ cho Docker cùng kích hoạt repo ‘extras’ của CentOS-Base.

See more: Dowload Phần Mềm Pinnacle Studio 18 Ultimate Bonus Content + Plug

# yum-config-manager --enable extras# yum install -y yum-utils device-mapper-persistent-data lvm2Thêm đọc tin repository của Docker CE.

# yum-config-manager --add-repo https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repoadding repo from: https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repograbbing file https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo khổng lồ /etc/yum.repos.d/docker-ce.reporepo saved lớn /etc/yum.repos.d/docker-ce.repoTiến hành cài đặt Docker CE.

# yum install docker-ce -yKhởi động Docker cùng cấu hình startup-service mang đến Docker.

# systemctl start docker# systemctl enable dockerKiểm tra xem Docker sẽ chuyển động tốt không ? Lệnh sau đây vẫn trải đời docker tải về một test image từ Docker Repository với chạy image đó trong 1 container. Khi nhưng container khởi chạy thì đã xuất ra một thông báo và kết thúc.

# docker run hello-worldHello from Docker!This message shows that your installation appears lớn be working correctly.To generate this message, Docker took the following steps:1. The Docker client contacted the Docker daetháng.2. The Docker daetháng pulled the "hello-world" image from the Docker Hub.(amd64)3. The Docker daemon created a new container from that image which runs theexecutable that produces the output you are currently reading.4. The Docker daetháng streamed that output to the Docker client, which sent itto lớn your terminal.To try something more ambitious, you can run an Ubuntu container with:$ docker run -it ubuntu bashShare images, automate workflows, và more with a free Docker ID:https://hub.docker.com/For more examples and ideas, visit:https://docs.docker.com/engine/userguide/Kiểm tra phiên bản Docker sẽ sử dụng.

# docker versionClient:Version: 18.05.0-ceAPI version: 1.37Go version: go1.9.5Git commit: f150324Built: Wed May 9 22:14:54 2018OS/Arch: linux/amd64Experimental: falseOrchestrator: swarmServer:Engine:Version: 18.05.0-ceAPI version: 1.37 (minimum version 1.12)Go version: go1.9.5Git commit: f150324Built: Wed May 9 22:18:36 2018OS/Arch: linux/amd64Experimental: falseKiểm tra một số trong những thông báo về lịch trình các dịch vụ Docker thống kê lại cơ bạn dạng.

# docker infoContainers: 2Running: 0Paused: 0Stopped: 2Images: 1Server Version: 18.05.0-ceStorage Driver: overlay2Backing Filesystem: extfsSupports d_type: trueNative sầu Overlay Diff: falseLogging Driver: json-fileCgroup Driver: cgroupfsPlugins:Volume: localNetwork: bridge host macvlan null overlayLog: awslogs fluentd gcplogs gelf journald json-tệp tin logentries splunk syslogSwarm: inactiveRuntimes: runcDefault Runtime: runcInit Binary: docker-initcontainerd version: 773c489c9c1b21a6d78b5c538cd395416ec50f88runc version: 4fc53a81fb7c994640722ac585fa9ca548971871init version: 949e6faSecurity Options:seccompProfile: defaultKernel Version: 3.10.0-514.el7.x86_64Operating System: CentOS Linux 7 (Core)OSType: linuxArchitecture: x86_64CPUs: 2Total Memory: 1.065GiBName: openvpnlab.azdigi.comID: YPZB:42L6:3NBZ:PIZA:DRDP:JNBE:TCLZ:G262:NK6J:4Q2J:35WZ:PAACDocker Root Dir: /var/lib/dockerDebug Mode (client): falseDebug Mode (server): falseRegistry: https://index.docker.io/v1/Labels:Experimental: falseInsecure Registries:127.0.0.0/8Live sầu Restore Enabled: falseWARNING: bridge-nf-call-iptables is disabledWARNING: bridge-nf-call-ip6tables is disabled

Gỡ thiết lập Docker trên CentOS 7

Để triển khai gỡ thiết lập Docker trên CentOS 7 , cực kì đơn giản và dễ dàng bạn chỉ cần remove cùng xoá thư mục buổi giao lưu của Docker.

See more: Bật Hay Tắt Security Warning Trong Excel 2010, 2013, 2016 Cực Kỳ Đơn Giản

# yum remove docker-ce -y# rm -rf /var/lib/docker

Tổng kết

Qua bài viết chúng ta đang biết bước đầu tiên thiết đặt Docker bên trên sever CentOS 7 thế nào rồi đề xuất ko. Sau khi kết thúc bước khởi hễ này bọn họ đã mau chóng thường xuyên hành trình dài khám phá về Docker.