Clearing the printer spooler, troubleshoot printer spooler errors, and removing printers from windows registry

Like và Đăng Ký Kênh Ủng Hộ Nhé Mọi Người;https://www.youtube.com/channel/UCtbs2HpaePukFcRLa3Rwk1g?view_as=subscriberTổng đúng theo các cách khắc chế lỗi tự động hóa tắt các dịch vụ print spooler.Đảm bảo thành công xuất sắc.

You watching: Clearing the printer spooler, troubleshoot printer spooler errors, and removing printers from windows registry


*

Print Spooler keeps stopping. How to lớn fix it?

XEM VIDEO DƯỚI ĐÂY

Video showing how lớn prsự kiện Print Spooler from stoppingDetailed mô tả tìm kiếm with additional solution https://www.pcrisk.com/computertechnicianblog/windows/12957printspoolerkeepsstopping

*

Hướng Dẫn Cách Sửa Lỗi Printer Spooler Máy In Trên Windows 10

XEM VIDEO DƯỚI ĐÂY

Hướng Dẫn Cách Sửa Lỗi Printer Spooler Máy In Trên Windows 10

Đây là dịch vụ đặc trưng của sản phẩm tính Windows khi sử dụng in ấn, Thực hóa học lỗi của Print Spooler là do Print Spooler không chạy hoặc auto Stop không tính ý ý muốn. Và lỗi này hay xuất hiện:

Sau Khi khởi đụng vật dụng, lộ diện thông báo lỗi: spoolsv.exe cộ Application Error.

Hình như, Khi nỗ lực chạy tuyệt tắt hình thức dịch vụ Spooling, lúc vào start Print và Faxes , thì bị thông tin lỗi: Spooler Subsystem ứng dụng has encountered a problem and needs to lớn cthua trận.

Khi vào Start print và Faxes nhưng mà không thấy bất kỳ đồ vật in như thế nào mặc dù cho đã làm được cài đặt trước, hoặc xuất hiện thêm chấp chới.

Và Lúc Add a print lộ diện với tất cả thông tin lỗi như: Operation could not be completed. The print spooler service is not running.

Đổ mực sản phẩm in: https://goo.gl/sLxCDG

Hướng dẫn cung ứng sản phẩm in: https://goo.gl/d3Wkj8

Mực in HP: https://goo.gl/ucPeMP

Máy in Laser HP: https://goo.gl/27FtjX

Máy in HPhường chính hãng: https://goo.gl/HRMdX7

Máy in Bản vẽ CAD GIS: https://goo.gl/7kkBzY

Máy in HP.. khổ A0: https://goo.gl/qHtQHT

Dịch Vụ Thương Mại sửa chữa thay thế máy in khổ phệ A0 HP: https://goo.gl/ki77zr

Máy quét HP. chính hiệu: https://goo.gl/hom8Ag

Hỗ trợ Laptop Máy tính: https://goo.gl/No7Wdg

Máy in Pagewide: https://goo.gl/Xw8N3Z

Các các bạn hãy like, chia sẻ với đăng ký kênh nhằm có thể cập nhật đầy đủ Video thành phầm với thủ pháp chỉ dẫn áp dụng máy vi tính, vật dụng in, trang bị quét tiên tiến nhất nhé Pleaser Subcrire: https://goo.gl/3JCjkA

Truy cập trang web để mày mò các sản phẩm HP: http://www.sivitech.com

*

How to Clear a Problem With a Print Spooler

XEM VIDEO DƯỚI ĐÂY

Learn how to clear a problem by stopping the print spooler service first. Clear the thư mục & then resume the service again.

In this tutorial, we will teach you how to clear problems with a Print Spooler. At times, the print spooler service might malfunction. This will cause problems for you. In order khổng lồ get rid of the problem, we will clear the print spooler folder. If there are any problems, simply clear the print spooler folder.


READ Cách sinh sản với xóa ngắt trang (Page break) vào Microsoft word |namloan ✔️ | bỏ ngắt trang trong word 2010

Step 1 Open ServicesFirst of all, cliông chồng on the start button & in the search bar, type in “services.msc”. From the search results, cliông chồng on the services program. Another way khổng lồ open services is by going khổng lồ the control panel’s system & security option and accessing administrative tools.

Step 2 Open Print Spooler PropertiesOnce the “services” window opens, scroll down until you find print spooler service. Print spooler loads files lớn the memory for later printing. Double cliông xã on it in order lớn open it. Once its properties appear, click on the stop button lớn halt the service. Once the service stops, cliông chồng on the ok button lớn exit the properties window.

Step 3 Open Print Spooler FolderNow go baông chồng khổng lồ the start thực đơn and in the tìm kiếm bar, type %WINDIR%system32spoolprinters. Hit the enter key in order to lớn open the spool printers folder. If there is any file here creating a problem, you can delete it và clean the folder. The print spooler service has already been stopped so that no conflict arises. In the tutorial, you will notice that we have sầu cleared the print spooler folder already và thus eradicated any problems that might have existed.

Step 4 Resume print spoolerLocate the print spooler service & double clichồng on it in order khổng lồ open its properties. You’d see that the current status of the service is stopped. Clichồng on the start button khổng lồ resume the service. In this manner, you can fix problems with the print spooler service.

*

How to lớn Clear Print Spooler and Fix Forever Printing Problem in Windows 10

XEM VIDEO DƯỚI ĐÂY

How lớn Clear Print Spooler và Fix Forever Printing Problem in Windows 10.

Commands used in this tutorial:

Net Stop Spooler

del %systemroot%System32spoolprinters /Qhttps://www.youtube.com/watch?v=5RD6EHEwn4Q

Issues addressed in this tutorial:clear print spoolerclear print spooler windows 10clear print spooler windowsclear print spooler hpclear print spooler windows 8

This tutorial will apply for computers, laptops, desktops,& tablets running the Windows 10, Windows 8/8.1, Windows 7 operating systems.Works for all major computer manufactures (Dell, HP., Acer, Hãng Asus, Toshiba, Lenovo, Samsung).

*

FIX!!!! printer spooler problems on Windows 10

XEM VIDEO DƯỚI ĐÂY

When your printer resists khổng lồ print, it could be a problem that is preventing the print spooler from running correctly — Here’s how khổng lồ fix the problem.

On Windows 10, it can be frustrating when trying lớn print & the document stucks in queue, and if you try khổng lồ cancel the job, it’ll stay deleting forever.

Although there could be a lot of reasons why you can’t print, including connection problems or issues with the printer itself, typically, it’s a problem with the “print spooler” on Windows 10. This is a service that spools print jobs and handles interactions with the printer, và sometimes it’ll stop working, even after restarting your device & printer.

mở cửa Start on Windows 10.

Search for services.msc và cliông chồng the top result to lớn open the Services console.

Rightcliông chồng the Print Spooler service và select the Properties option.

Click the General tab.

Cliông xã the Stop button.

See more: Hướng Dẫn Giả Lập Ps3 Trên Pc Dễ Nhất, Giả Lập Ps3 Trên Pc Với Rpcs3

Use the Windows key + R keyboard shortcut to lớn open the Run comm&.

Type the following path & press Enter:

C:WindowsSystem32spoolprinters

Clichồng the Continue button (if applicable)

Select everything in the printers thư mục (Ctrl + A keyboard shortcut) & hit the Delete button khổng lồ remove sầu all its content.

In the General tab, cliông xã the Start button to restart the spooler.

Clichồng the OK button.

Once you complete the steps, you can try khổng lồ print a document one more time, & the printer should work as expected.

How lớn fix print spooler using Comm& PromptUse these steps to lớn quickly fix print spooler problems using Comm& Prompt:


Open Start.

Search for Comm& Prompt, rightclick the top result, và select the Run as Administrator option.

Type the following commands to stop the print spooler, delete the printers folder content, and restart the printer spooler, and press Enter (on each line):

net stop spoolerdel /Q /F /S “%systemroot%System32SpoolPrinters.”net start spooler

After you complete the steps, you should be able lớn print a document one more time, và your printer should work now.

While this guide focuses on Windows 10, the ability to reset the “Print Spooler” has been around for a long time, which means that you can use the steps on Windows 8.1, Windows 7, and older versions.

If you’re still having issues printing, you can submit your questions in the phản hồi sections.

*

FIX: Print Spooler Service Is Not Running – Windows 10

XEM VIDEO DƯỚI ĐÂY

In this tutorial, I will address the following printer errors you might be receiving on your Windows computer: “Operation could not be completed. The print spooler service is not running.” or “The Dependency Service or Group Failed To Start”. There are two methods explored in this tutorial, & the 2nd one applies only to lớn users of 32bit versions of Windows.

Some users may get a “print spooler service” error when you trying to lớn install a printer in Windows that says:

Operation could not be completed. The print spooler service is not running.

To solve sầu this error, try the following steps.

Press “Window key” + “R” lớn open the Run dialogType “services.msc“, then select “OK“.Doublecliông chồng the “Printer Spooler” service, and then change the startup type to lớn “Automatic“. This sets the Spooler service to lớn start automatically when you restart the computer. Select “OK“.Restart the computer and try to install the printer again.If the Print Spooler service keeps stopping after your restart it, the problem is most likely related to lớn corrupted printer drivers that are installed on the computer. Try uninstalling all printers & printer software from the computer và start from scratch. This may include PDF writer or faxing software as well. Anything listed in the Control Panel under Printers & Faxes I would do away with. If there is any software installed for other printers in Add/Remove sầu Programs I would uninstall it all. Obtain updated software from your printer manufacturers và reinstall only the items you need.

Are you seeing an error similar to this: “Operation could not be completed. The print spooler service is not running.” or maybe “Windows could not start the Print Spooler service on Local Computer.” Is your danh sách of printers gone or you get an error when trying lớn add a new one? Here are a few solutions that have worked for us!

Solution 1:PRINT SPOOLER BASICS1. Start Run services.msc2. Find Print Spooler và make sure it’s phối lớn start Automatically and try khổng lồ Start it.3. Cheông chồng the Dependencies tab.

Solution 2:LEXMARK SERVICE1. In the Services list (see above), see if you have sầu “LexBce Server.”2. If you do, set it khổng lồ start Automatically và press Start.

Solution 3:EDITING THE REGISTRY1. Start Run regedit2. Located the following key:HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesSpooler3. On the right side, doubleclick on DependOnService. It should have sầu only RPCSS và HTTP. Remove sầu anything else, including LEXBCES.3. Cliông xã OK & then exit the Registry Editor.4. Restart your computer.

See more:

Solution 4:DEP. SETTINGS FOR SPOOLER1. Start rightcliông xã on Computer and go to Properties.2. Click on “Advanced” (it’s “Advanced System Settings” on the left danh mục of newer computers).3. Cliông xã on the first Settings (under Performance).4. Click on the Data Execution Prevention tab.5. Select “Turn on DEP. for all programs and services except those I select.”6. Click on the Add button & choose spoolsv.7. Cliông chồng mở cửa & then clichồng OK when you get the warning.8. Cliông xã OK and restart your computer.


This tutorial will apply for computers, laptops, desktops,và tablets running the Windows 10 operating system (Home, Professional, Enterprise, Education)

*

How khổng lồ fix problems with Print Spooler in Windows 10 (Solved: 3 Simple Steps)

XEM VIDEO DƯỚI ĐÂY

Having problems with print spooler và print spooler services in Windows 10? Try these threee simple steps & let’s know if it works for you. Go lớn services and set these three services khổng lồ “automatic” and Make sure all services are running (if not please “start” the serrvice”. 1 Remote procedure call2 Remote Procedure Call Locator3 Print SpoolerIf you are getting error, please start windows in Safe mode and vì the above sầu steps

Hope this helps. Please keep us posted as your feedback will improve our service. Feb28 produces videos on how khổng lồ fix common issues with the windows, app android và Mac devices. This is a humble initiative sầu. If you have sầu any issues with your tech devices, please let’s know, we’ll try lớn find a solution for you. Good luông xã