Tạo bong bóng trong photoshop

Đôi khi trong các bức ảnh, bạn muốn tô điểm thêm một số hình bong bóng nước cho thêm sống động và hoàn hảo. Bài tập này sẽ hướng dẫn bạn tạo hình bong bóng nước rất sống động. Sử dụng công cụ Ellipse Tool (U) và vẽ một hình tròn:

*

Thiết lập Fill của layer này là 0% và thông số Blending Options -> Inner Shadow:

*

Sau khi chỉnh xong các thiết lập, hình tròn sẽ giống như sau:

*

Vẽ một hình tròn khác cũng có Fill 0% và đặt ở vị trí như sau:

*

Thiết lập thông số Blending Options -> Gradient Overlay:

*

Và chúng ta sẽ có kết quả hình bong bóng:

*

Gộp 2 layer bong bóng lại làm 1 bằng cách giữ Shift lần lượt chọn các layer rồi nhấn phím Ctrl + E trên bàn phím.

*

Nhân bản layer bong bóng (Ctrl + J) lên làm bao nhiêu là tùy bạn, sử dụng Ctrl + T để kéo nhỏ và phóng to bong bóng.


*


3,8 ★ 10