Tính khối lượng nguyên tử

Trong hệ giám sát thế giới 1u = 1/NA gram = 1/(1000NA)kg (Với NA là hằng số Avogadro)

1u ≈ 1.66053886 x 10-27kg

1u ≈ 1.6605 x 10-24g

Công thức tính trọng lượng riêng rẽ của nguim tử là d = m/V

1mol nguim tử cất N = 6,02.1023 nguyên tử

- Khối hận lượng của những hạt cấu tạo bắt buộc nguim tử:

+) Kân hận lượng của một electron: me = 9,1094.10-31 kg.

You watching: Tính khối lượng nguyên tử

+) Khối lượng của một proton: mp = 1,6726.10-27 kg.

+) Kăn năn lượng của một nơtron: mn = 1,6748.10-27 kilogam.

Vậy phương pháp tính khối lượng nguim tử hóa 10 là bí quyết sau

m (nguim tử) = m (p) x n (p) + m (n) x n (n)

Cùng Top lời giải tham khảo thêm về những công thức khác tương quan đến nguyên tử với bài tập tính trọng lượng nguyên ổn tử nhé

*

Cần nhớ

- 1u = 1,6605. 10-27 kg

- 1Å = 10-8centimet = 10-10 m

- Khối lượng ngulặng tử kha khá và cân nặng ngulặng tử tuyệt đối :

+ Khối hận lượng tuyệt vời (m) của nguyên ổn tử là khối lượng thực của nguim tử (rất nhỏ)

+ Khối hận lượng kha khá của ngulặng tử (M) là khối lượng nguyên tử tính theo đơn vị chức năng Cacbon (đvC) xuất xắc nói một cách khác là trọng lượng mol.

Quy ước: 1đvC = 1u = 1/12 trọng lượng hoàn hảo nhất của 12C = 1,66 . 10-24 g

+ Mối quan hệ giữa cân nặng kha khá cùng cân nặng hoàn hảo nhất :

m = 1,66.10-24M (gam) hoặc m = M/(6,023.1023) (gam)

- Nguyên ổn tử có ngoại hình cầu rất có thể tích V = 4/3πr3 (r là bán kính nguyên ổn tử).

- Kăn năn lượng riêng biệt của ngulặng tử d = m/V .

- 1 mol nguyên tử cất N = 6,02.1023 nguyên ổn tử

Nhận xét: Proton và nơtron bao gồm khối lượng giao động nhau cùng chúng to hơn cân nặng của electron khoảng chừng 1836 lần, cho nên vì vậy có thể coi trọng lượng của ngulặng tử triệu tập hầu hết sinh hoạt hạt nhân nguyên tử (khối lượng của các electron là không đáng chú ý, hoàn toàn có thể quăng quật qua).

- Nguyên tử tất cả cân nặng cực kỳ nhỏ dại bé bỏng, trường hợp tính bằng đơn vị gam thì số trị thừa bé, không nhân tiện áp dụng. Do đó, quy ước rước 1/12 trọng lượng của ngulặng tử C làm cho đơn vị trọng lượng mang lại nguim tử, hotline là đơn vị cacbon, viết tắt là đvC, kí hiệu nước ngoài là u.

Chụ ý:

+) Khối hận lượng tính bởi đơn vị cacbon chỉ với cân nặng tương đối giữa những nguyên tử. Người ta Điện thoại tư vấn khối lượng này là nguyên tử kăn năn.

Nguyên ổn tử kăn năn là trọng lượng của một ngulặng tử tính theo đơn vị chức năng cacbon.

*

+) Nguyên ổn tử hiđro tất cả cân nặng vơi độc nhất.

+) Nguyên ổn tử kân hận của một vài nguyên tố tuyệt gặp 

Số proton

Tên nguyên tố

Kí hiệu hóa học

Nguyên ổn tử khối

Hóa trị

1HiđroH1I
2HeliHe4 
3LitiLi7I
4BeriBe9II
5BoB1111 III
6CacbonC12IV, II
7NitơN14III, II, IV…
8OxiO16II
9FloF19I
10NeonNe20 
11NatriNa23I
12MagieMg24II
13NhômAl27III
14SilicSi28IV
15PhotphoP31III, V
16Lưu huỳnhS32II, IV,VI
17CloCl35,5I, …
18AgonAr39,9 
19KaliK39I
20CanxiCa40II
.    
.    
.    
24CromCr52II, III, …
25ManganMn55II, IV, VII…
26SắtFe56II, III
29ĐồngCu64I, II
30KẽmZn65II
35BromBr80I, …
47BạcAg108I
56BariBa137II
80Tbỏ ngânHg201I, II
82ChìPb207II, IV

ví dụ như minch họa

lấy ví dụ 1: Biết nguyên ổn tử nhôm có 13 proton, 14 nơtron. Khối hận lượng tính bằng gam của một nguim tử nhôm là

A. 5,32.10-23g.

B. 6,02.10-23g.

C. 4,48.10-23g.

D. 3,99.10-23g.

Hướng dẫn giải:

Chọn C

mAl ≈ ∑mp + ∑mn = 13u + 14u = 27u.

Có 1u = 1,6605.10-27kg ⇒ mAl = 27. 1,6605.10-27.1000 = 4,48.10-27g.

lấy ví dụ 2: Hãy so sánh coi nguim tử magie nặng nề hay nhẹ hơn bao nhiêu lần đối với nguyên ổn tử cacbon?

Hướng dẫn giải:

Nguyên ổn tử khối hận của Mg là 24 đvC; nguyên ổn tử kân hận của cacbon là 12 đvC.

⇒Ngulặng tử magie nặng hơn = 2 lần ngulặng tử cacbon.

Ví dụ 3: Ngulặng tử X nặng nề gấp 4 lần nguyên tử nitơ. Tính nguyên tử khối của X với cho biết thêm X thuộc nguim tố nào?

Hướng dẫn giải:

Nguyên ổn tử khối hận của nitơ = 14 đvC

⇒ Nguyên tử khối hận của X = 4 x 14 = 56 (đvC)

Vậy X là nguyên ổn tố Fe (Fe).

Những bài tập – tất cả đáp án 

Câu 1: Nguyên ổn tử kăn năn là

A. Kăn năn lượng của ngulặng tử tính bởi gam.

B. Kân hận lượng của phân tử tính bởi đvC.

C. Kân hận lượng của ngulặng tử tính bằng đvC.

D. Khối lượng của phân tử tính bằng gam.

Đáp án: Chọn C.

Câu 2: Nguyên tử khối hận của clo là

A. 71 đvC.

See more: Trị Đẹn Bằng Muối "Tận Gốc" Hiệu Quả Nhanh Ngay, Cách Điều Trị Nhiệt Miệng Bằng Muối Siêu Hiệu Quả

B. 35,5 gam.

C. 71 gam.

D. 35,5 đvC.

Đáp án: Chọn D.

Câu 3: Khối lượng của một nguyên ổn tử cacbon là 19,9265. 10-23 gam. Vậy ta có trọng lượng của 1 đvC là

A. 8,553. 10-23 g.

B. 2,6605. 10-23 g.

C. 0,16605. 10-23 g.

D. 18,56. 10-23 g.

Đáp án: Chọn C.

⇒ 1 đvC = 1/12 .19,9265. 10-23 = 0,16605. 10-23 (g).

Câu 4: Biết rằng bốn nguim tử Mg nặng nề bởi cha nguim tử của nguim tố X. Vậy thương hiệu của nguyên tố X là

A. Lưu huỳnh.

B. Sắt.

C. Nitơ.

D. Can xi.

Đáp án: Chọn A

Nguim tử kăn năn của Mg là 24 đvC. Đặt ngulặng tử kăn năn của X là M.

Theo bài ra, ta có: 4.24 = 3.M ⇒ M = (4.24)/3 = 32 đvC

Vậy X là ngulặng tố lưu hoàng (S).

Câu 5: Kăn năn lượng tương đối của một phân tử H2O là

A. 18 đvC.

B. 18 gam.

C.34 đvC.

D. 18kg.

Đáp án: Chọn A.

Khối hận lượng tương đối của một phân tử nước = MH2O = 2.1 + 16 = 18 (đvC).

Câu 6: Biết nguim tử nitơ tất cả có 7 proton, 7 nơtron với 7 electron. Khối hận lượng của toàn nguyên ổn tử nitơ là

A. 14 gam.

B. 21 gam.

C. 2,34. 10-23 gam.

D. 2,34. 10-27 gam.

Đáp án: Chọn C.

See more:

Ta có:

mC = ∑mp + ∑me + ∑mn = 7. 1,6726.10-27 + 7. 9,1094.10-31 + 7.1,6748.10-27

= 2,34.10-26kg = 2,34.10-23 gam.

Câu 7: Trường hợp nào đưới phía trên bao gồm sự tương ứng thân hạt cơ bạn dạng với trọng lượng với điện tích của chúng?