Tuần thứ mấy trong năm

Excel cho benhvienranghammatsaigon.vn 365 Excel mang đến benhvienranghammatsaigon.vn 365 dành cho máy Mac Excel mang đến website Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm 2016 Excel năm 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 Xem thêm...Ít hơn

Bài viết này trình bày cú pháp cách làm với biện pháp sử dụng hàm Weeknum trong benhvienranghammatsaigon.vn Excel.

You watching: Tuần thứ mấy trong năm

Mô tả

Trả về số thứ tự của tuần trong thời hạn của một ngày cụ thể. Ví dụ, tuần có chứa ngày 1 tháng 1 là tuần thứ nhất những năm và được đánh số là tuần 1.

Có nhì hệ thống được dùng mang đến hàm này:

Hệ thống 1 Tuần có ngày 1 tháng 1 là tuần thứ nhất trong thời gian và được đánh số là tuần 1.

Hệ thống 2 Tuần có ngày thứ Năm đầu tiên những năm là tuần thứ nhất những năm và được đánh số là tuần 1. Hệ thống này là hệ phương pháp đã xác định vào ISO 8601, vốn thường được gọi là hệ thống đánh số tuần châu Âu.

Cú pháp

WEEKNUM(serial_number,)

Cú pháp của hàm WEEKNUM bao gồm các đối số sau đây:

Serial_number Bắt buộc. Là một ngày vào tuần. Ngày tháng đề nghị được nhập bằng cách sử dụng hàm DATE hoặc nhập như thể kết quả của những công thức xuất xắc hàm khác. Ví dụ, sử dụng DATE(2008,5,23) mang đến ngày 23 tháng năm năm 2008. Vấn đề có thể xảy ra nếu nhập ngày tháng dạng văn uống bản.

See more: Download Và Crack Corel X8 Full Crack Thành Công 100%, Download Tải Corel Draw X8 Full

Return_type Tùy chọn. Là một số để xác định tuần sẽ xuất phát từ ngày nào. Mặc định là 1.

Return_type

Tuần xuất phát vào

Hệ thống

1 hoặc bỏ qua

Chủ nhật

1

2

Thứ Hai

1

11

Thứ Hai

1

12

Thứ Ba

1

13

Thứ Tư

1

14

Thứ Năm

1

15

Thứ Sáu

1

06

Thứ Bảy

1

1

Chủ nhật

1

1

Thứ Hai

2

Chú thích

Excel lưu trữ tháng ngày sinh sống dạng số sê-ri nhằm có thể dùng chúng trong tính tân oán. Theo mặc định, ngày 1 tháng một năm 1900 có số sê-ri là 1. Ngày 1 tháng 1 năm 2008 có số sê-ri là 39448 vì nó là 39.448 ngày sau ngày 1 tháng một năm 1900.

Nếu Serial_number nằm ngoài phạm vi quý hiếm cơ bản của ngày tháng hiện tại, hàm trả về cực hiếm lỗi #NUM! .

Nếu Return_type nằm ngoài phạm vi đã xác định trong bảng trên phía trên, hàm trả về giá trị lỗi #NUM! .

See more: Just Shapes & Beats Free Download Full Pc Game, Just Shapes & Beats Download

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ vào bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel new. Để bí quyết hiển thị tác dụng, nên chọn bọn chúng, thừa nhận F2 với tiếp đến dấn Enter. Nếu phải, chúng ta cũng có thể kiểm soát và điều chỉnh độ rộng lớn cột để thấy tất cả dữ liệu.

Dữ liệu

Công thức

Mô tả

Kết quả

=WEEKNUM(A2)

10

=WEEKNUM(A2,2)